اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

مانا30

مانا30
لطفا عضو شوید
انسان را دوست دارم چون بهترین افریده خداست
تاریخ عضویت: 10 خرداد 95
تولد: 3 خرداد
محل زندگی :
جنسیت:، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (علوم اقتصادی)
عضو تأیید شده
مانا30
تشکر و قدردانی های رسمی از مانا30
تصاویر ارسال شده از طرف مانا30