اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٠ ساعت قبل, ارسال کامنت
reza_13٢٠ ساعت قبل

 reza_13    

خوشبختـــــی زندگـــــی و آرامـــــش
.
صـــــدای خنـــــدیدن عمیق کسیست که دوستـــــش داریــم
.
مــــــــــی شـــــــــود بــــــــــخندی ؟
.
هوس کرده ام یک دل سیر خـــــوشبخت و آرام زندگی کنم ...
no name no name ١١ ساعت قبل
بفرما
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
دیروز, ارسال کامنت
reza_13دیروز

 reza_13    

دارم فکــــــــــر مـــی کنم ...
.
کســـــی که با رفتنش، خوشبختــــــــــی رو ازت مــــی گیـــــره ...
.
چه جوری می تونه بهت بگه برات آرزوی خوشبختـــــی می کنم ...
**بهار** **بهار** دیروز
فقط داره چرت میگه که گناهشو کم کنه
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢۶ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢۶ بهمن ٩۶

 reza_13    

بنـــــــا کننده ی شـــــــادیهای مــــــــــــــن باش !
.
مگــــــــــــــر چقــــــــــــــدر وقـت داریــــــــــــــم ؟
.
یک قطـــــــره ایم که میچکیم در تن کویـــــــر و تمام می شویـــــــم ...
شیداا شیداا ٢۶ بهمن ٩۶
nahal nahal ٢۶ بهمن ٩۶
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢۵ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢۵ بهمن ٩۶

 reza_13    

به چشمهایم زل زد و گفت: "با هم درستش می کنیم ..."
.
چه لــــــــذتی داشت این باهــــــــم،
.
حتــــی اگر باهــــم هیچ چیزی هم درست نمی شــد ...
**بهار** **بهار** ٢۵ بهمن ٩۶
zahra sadat zahra sadat ٢۵ بهمن ٩۶
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢۴ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢۴ بهمن ٩۶

 reza_13    

تمــــــام خستگـــــــــی هایت را یکجـــــــــا میخـــــــرم !
.
تـــــــــــــــو فقط قـــــــــــــــول بده ...
.
صــــــدای خنــــــــــــده هایت را به کسی نـــفروشی ...
nafas 6 nafas 6 ٢۴ بهمن ٩۶
چه غریبانه دلم میلِ تو دارد
یاسی00 یاسی00 ٢۴ بهمن ٩۶
چشم
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢٣ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢٣ بهمن ٩۶

 reza_13    

بعضـــــی از آدمها زیر سنگینی حجـــــاب هم وقیحند !
.
بعضـــــی از آدمها با پریشانی موهایشان هم نجیب ...
.
وقــــــــــاحت و نجــــــــــابت در "ذات" آدمـــــهاست !
arbii arbii ٢۴ بهمن ٩۶
یه بزرگی میفرمود کاری نکنید تا مردم ذات درونتان را ببینند که بد میشه(عجب زنگ بوده) ، حالا در کل پریشون نجیب تا پنهونش بهتره چون پنهون معلوم نیست اسمشم روشه
**بهار** **بهار** ٢٣ بهمن ٩۶
دقیقا مثل موهای پریشون نجیب من
سمانه69 سمانه69 ٢٣ بهمن ٩۶
والا
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢٢ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢٢ بهمن ٩۶

 reza_13    

گاهـــــی ... تنهایـــــی ...
.
آنقدر قیمـــــــــــت دارد ...
.
که درب را بـــــاز نمی کنم ... حتـــــی برای تـــــــــــــــو ...!!
.
که سالهـــــا منتظــــــــــــــــــــر آمدنت بــــــــــــــــــــودم ...
مهرداد30 مهرداد30 ٢٢ بهمن ٩۶
ان لحظه تنهایی نیست ان لحظه طلایی زندگیست
ملینا13333 ملینا13333 ٢٢ بهمن ٩۶
باید باور کنیم که تنهایی تلخ ترین بلای بودن نیست..چیزهای بدتری هم هست دیر آمدن!دیر آمدن! دیر آمدن!
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢١ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢١ بهمن ٩۶

 reza_13    

مـــــی گویند " با دوستـــــان مـــــروت با دشمنـــــان مـــــدارا " ...
.
امــــــــــــــــــــا مشکل اینجاست که ...
.
این روزهــــــــــا نمــــی توان، آنهـــــا را از هـــــم تشخیص داد !!!
**بهار** **بهار** ٢١ بهمن ٩۶
سمانه69 سمانه69 ٢١ بهمن ٩۶
رضو جونممم
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
٢٠ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ٢٠ بهمن ٩۶

 reza_13    

دل آدمــــــــــــــــا؛
.
شیشه نیست که روی آن "هــــــــــــــــــــــــا" کنیم ...
.
بعد با انگشت یه ❤️قلــــــــــــــــب❤️ بکشیم و وایسیم
.
آب شدنش رو تماشــــــــا کنیم و کیـــــــــــــف کنیم !!!
**بیتا** **بیتا** ٢٠ بهمن ٩۶
...
*...0آیناز0...* *...0آیناز0...* ٢٠ بهمن ٩۶
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١٩ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١٩ بهمن ٩۶

 reza_13    

گاهــــــــــــــــــــــــی ...
.
هیــــــــــــــــچ حرفی ...
.
هیــــــــــــچ کلمه ای ...
.
برای گفتن بعضی حــــس ها وجود نــــدارند ...
.
فقط میتونی توی دلــــت و با خــــــــدا بگی ...
reza_13 reza_13 ١٩ بهمن ٩۶
...
**بهار** **بهار** ١٩ بهمن ٩۶
گاهی وقتها هم کلا نمیشه گفت حتی به خدا چون گاهی خودتم نمیدونی چته
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١٩ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١٩ بهمن ٩۶

 reza_13    

عشــــــــــــــــــــق حـــــد وســـط نـــــدارد !
.
یا نابــــــــــود میکند یا نجــــــــــات میدهد ...
**بهار** **بهار** ١٩ بهمن ٩۶
نابودت میکنه
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١٧ بهمن ٩۶

 reza_13    

نتـــــرس جـــــــــــــــانم
.
ظـــــرفیت باور مـــــن، به اندازه ی همه ی دنیاست
.
تــــــــــــــــــــــــــــــو دروغت را بگـــــــــــــــــــــو ...
سمانه69 سمانه69 ١٨ بهمن ٩۶
**بیتا** **بیتا** ١٨ بهمن ٩۶
...
nahal nahal ١٨ بهمن ٩۶
تنها ترین سردار تنها ترین سردار ١٧ بهمن ٩۶
بقول بهروز وثوقی بعضی از دورغها انقدرشیرین هستن که ادم حیفش میاد باور نکنه ..
paria55 paria55 ١٧ بهمن ٩۶
دلوخ گو نترس
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١۶ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١۶ بهمن ٩۶

 reza_13    

تلــــــــــخ تـــــرین ثانیـــــه هـــــای عمــــــــــرم
.
با شیــــــــــــرین ترین خاطراتمان سپری میشود
.
و چـــه پـــارادوکس نفــــــــــرت انگیــــــــــزی ..!
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١۴ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١۴ بهمن ٩۶

 reza_13    

دردهــــــایم را بـــــــــــــــرایت گفتـــه ام
.
بشنو اکنون این سکــــــوت تلــــــخ را ...
شیداا شیداا ١۴ بهمن ٩۶
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
١٣ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
reza_13 ١٣ بهمن ٩۶

 reza_13    

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاید یک روز
.
به نـــــدیدنت، به نشنیدن صـــدایت
.
و
.
به جـــــای خـــــــــــــــــــــــــالی ات عـــــادت کنم !
.
امــــــــــــــــــــــــــــــا
.
فـــــراموش کردنت هنـــــری است که اصلا ندارم ..!
تارخ212 تارخ212 ١٣ بهمن ٩۶
paria55 paria55 ١٣ بهمن ٩۶
الهی .الهی .نازی
nafas 6 nafas 6 ١٣ بهمن ٩۶
گللل
شیداا شیداا ١٣ بهمن ٩۶
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
reza_13

reza_13
لطفا عضو شوید
❤️مـدت هاست... بــی آنکه باشـی... با تـــــــــو زندگی کــرده ام... تلـخ تــر از این ...؟!!❤
تاریخ عضویت: 13 تير 94
تولد: 13 تير
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، مشغول به کار
80,797 ثانیه، حضور
عضو ویژه
reza_13
تشکر و قدردانی های رسمی از reza_13

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف reza_13