اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣ ساعت قبل, ارسال کامنت
٣ ساعت قبل, ارسال کامنت
٢٣ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
١٩ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
نازپری
تشکر و قدردانی های رسمی از نازپری

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف نازپری