اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
_شایان_

_شایان_
لطفا عضو شوید
✞۞مَٰنْ➣ رٰفیٰقاْمو ْهٰیْچوْٰقٰتْٰ نفٰروخْتٰمْ ۞✞✘☜چٰوْٰنٓ دٰوٓ زْارٰٓمْٓ ارزشٰٓ نداٰشْٰتنٓدٰ☞✘
تاریخ عضویت: 2 تير 95
تولد: 19 تير
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:زبان های خارجی، در حال تحصیل (فرانسوی)
عضو ویژه
_شایان_
آخرین حضور: 18 ارديبهشت 96
✴آیہ گـرافے جوجوڪـ✴
شبکه اجتماعی کیش_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کهنوج_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کهریزک_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کوهرنگ_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کوه دشت_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کلیشم_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کلاردشت_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کلاچای_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کسما_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کردان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی کامیاران_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی قمصر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی قصرشیرین_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی قشم_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی قائن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی فیروز آباد فارس_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی فیروزکوه_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی فومن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی فریمان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی فریدونکنار_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی صومعه سرا_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شیروان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شیراز_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شوشتر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شمشک_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شخت_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شبستر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شاهین شهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی شاندرمن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سیاهکل_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سوسنگرد_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سمیرم_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سلماس_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سقز_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سروستان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سراوان گیلان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی سراوان ایرانشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ساوجبلاغ_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی زیباکنار_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی زیباشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی زابل_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رودهن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رودبار_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رضوانشهر گیلان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رضوانشهراصفهان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رباط کریم_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی رامسر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی دهلران_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی دماوند_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی دامغان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی داراب_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی خواف_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی خلخال_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی خسروی_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی خرمشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی خرم آباد لرستان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی چابکسر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تویسرکان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تنکابن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تکاب_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تفرش_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تفت_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تایباد_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی تاکستان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی پیرانشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی پارس آباد مغان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بیجار_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بندر لنگه_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بندر گز_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بندر ترکمن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بندر بوشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بندر کیانشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بناب_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بسطام_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بستان آباد_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بستان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بروجن_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی برازجان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بجستان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بانه_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بافق_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی بازرگان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی باجگیران_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ایزدشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ایرانشهر_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ایذه_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اوشان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اندیمشک_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی انارک_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی امین آباد_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی املش_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اقلید_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اشتهارد_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اسلام آباد غرب_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اسکو_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اسفراین_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی اسدآباد همدان_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ازنا_شبکه اجتماعی جوجوک
شبکه اجتماعی ارسنجان_شبکه اجتماعی جوجوک
تشکر و قدردانی های رسمی از _شایان_

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف _شایان_