اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

_شایان_

_شایان_
لطفا عضو شوید
✞۞مَٰنْ➣ رٰفیٰقاْمو ْهٰیْچوْٰقٰتْٰ نفٰروخْتٰمْ ۞✞✘☜چٰوْٰنٓ دٰوٓ زْارٰٓمْٓ ارزشٰٓ نداٰشْٰتنٓدٰ☞✘
تاریخ عضویت: 2 تير 95
تولد: 19 تير
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:زبان های خارجی، در حال تحصیل (فرانسوی)
عضو تأیید شده
_شایان_
آخرین حضور: 18 ارديبهشت 96
تشکر و قدردانی های رسمی از _شایان_
تصاویر ارسال شده از طرف _شایان_