اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

حذف شد34

حذف شد34
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 2 تير 95
تولد: 19 تير
محل زندگی : تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:زبان های خارجی، در حال تحصیل (فرانسوی)
عضو تأیید شده
حذف شد34
آخرین حضور: 5 مرداد 95
تشکر و قدردانی های رسمی از حذف شد34
تصاویر ارسال شده از طرف حذف شد34