اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٩ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٩ بهمن ٩۶

 فرهاد24    

ﺁﺧﺮﺍﯼ ﺳﺎﻟﻪ
ﺍﻣﺴﺎﻝ سال خروس ﺑﻮﺩ...
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ(تولد)
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ(مرگ)
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

پروانه به خرس گفت: دوستت دارم...
خرس گفت: الان میخوام بخوابم، باشه بیدار شم حرف میزنیم...
خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است...
"همديگر را دوست داشته باشيم؛
شاید فردایی نباش... آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه!
ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم!
به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون ولی راحت فاتحه زنده هارو میخونیم !
گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!

بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دريغ نكنيم:

❤️عشق و محبت❤️
نگار19 نگار19 ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست
**بیتا** **بیتا** ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
فرهاد24 فرهاد24 ٢٩ بهمن ٩۶ حذف
پروانه به خرس گفت: دوستت دارم... خرس گفت: الان میخوام بخوابم، باشه بیدار شم حرف میزنیم... خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است...
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٩ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٩ بهمن ٩۶

 فرهاد24    
ایران تسلیت...............

**بهار** **بهار** ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
_ مریم _ _ مریم _ ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
نگار19 نگار19 ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
تسلیت
**بیتا** **بیتا** ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
تـسلیــت...
تنها ترین سردار تنها ترین سردار ٢٩ بهمن ٩۶ حذف
هنوز لباس عزای عزیزان سانچی را از تنم در نیاوردم زلزله ی کرمانشاه حالا هم سقوط هواپیما
__stefan__ __stefan__ ٢٩ بهمن ٩۶ حذف
سقوط هواپیمای مسافربری
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٩ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢٩ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٩ بهمن ٩۶

 فرهاد24    

یک شمع تو روشن کن، پروانه شدن با من
مِی از من و ساقی تو، پیمانه شدن با من

یک بوسه ز تو کافیست، آغوش نمیخواهم
یک جرعه فقط ساقی، میخانه شدن با من

تو تلخی این مِی را یک کاسه تحمل کن
شیرین چو لبهایت، دردانه شدن با من

باز حلقه مویت را، در باد رها کردی؟
از بند رهایم کن، شاهانه شدن با من

تا عطر تنت اینجاست نبضم به تو وابسته ست
با بوی نفسهایت، جانانه شدن با من

چون نورِ حضورت هست این باغچه با من گفت :
یک غنچه ز تو کافیست، گلخانه شدن با من

صد دانه ی این تسبیح، یک جمله به من میگفت:
یک بار تو عاشق شو، یکدانه شدن با من
_ مریم _ _ مریم _ ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
**بیتا** **بیتا** ٣٠ بهمن ٩۶ حذف
فرهاد24 فرهاد24 ٢٩ بهمن ٩۶ حذف
صد دانه ی این تسبیح، یک جمله به من میگفت: یک بار تو عاشق شو، یکدانه شدن با من
نگار19 نگار19 ٢٩ بهمن ٩۶ حذف
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٨ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٨ بهمن ٩۶

 فرهاد24    

به دختره گفتم ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮕﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ ؟؟


ﮔﻔت میخوام زنت بشم

ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻞ بید دارم ﻣﯿﻠﺮزم

h134 h134 ٢٨ بهمن ٩۶ حذف
بله ما دخترا اینم دیگه
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٨ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٨ بهمن ٩۶

 فرهاد24    

خنده باید زد به ریش روزگار
ورنه دیر یا زود پیرت می کند
سنگ اگر باشی خمیرت می کند
شیر اگر باشی پنیرت می کند
باغ اگر باشی کویرت می کند
شاه اگر باشی حقیرت می کند
ثروت ار داری فقیرت می کند
گاز را بگرفته زیرت می کند
عاقبت از عمر سیرت می کند

گر زدی قهقهه به ریش روزگار
ریش را چرخانده شیرت می کند
دل به تو داده دلیرت می کند
خویشتن فرش مسیرت می کند
عشق را نور ضمیرت می کند
خاک اگر باشی حریرت می کند
کورش ار باشی کبیرت می کند
رستم ار باشی امیرت می کند
آشپز باشی وزیرت می کند

پس بخندید و بخندانید هم
خنده دنیا را اسیرت می کند..
h134 h134 ٢٨ بهمن ٩۶ حذف
لایک
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٧ بهمن ٩۶

 فرهاد24    


**بهار** **بهار** ٢٧ بهمن ٩۶ حذف
دلم دیگه گل نمیخواد
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٧ بهمن ٩۶

 فرهاد24    

تا کبوتر میشوم تیر و کمان رو میکنی...
بال و پر تا میزنم، صیدم به گیسو میکنی..

مینشینی با نگاهت روبرویم در کمین..
کار صد خنجر تو با تیغ دو ابرو میکنی...

میزنی بر قلب من صدتیر زهرآلود عشق..
وه که صید شیر با چشمان آهو میکنی....

میشوم گرد و غباری مینشینم بر تنت..
با تمسخر جامه و تن را تو جارو میکنی....

خو نکردم گرچه با نامهربانی های تو..
پس تو کی با مهربانی های من خو میکنی؟....
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٧ بهمن ٩۶

 فرهاد24    


**بهار** **بهار** ٢٧ بهمن ٩۶ حذف
اونم شکوند وگرنه بقیه جرات نداشتند بشکونن
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢٧ بهمن ٩۶

 فرهاد24    


من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢٧ بهمن ٩۶, ارسال عکس

فرهاد24    

با سلام تایم این هفته به شرخ زیر اعلام میشود
مدیران:50
ناظرین:50
ویراستاران:45
به امید موفققیت روز افزون
**بهار** **بهار** ٢٧ بهمن ٩۶ حذف
موفق باشید
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
فرهاد24

فرهاد24
لطفا عضو شوید
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
تاریخ عضویت: 22 شهريور 94
تولد: 23 تير
محل زندگی : تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
89,219 ثانیه، حضور
مدیر کل سایت
فرهاد24
با منافذ باز روی بینی چه کنیم؟
علت حساسیت های پوستی (قاتل پوستان را بشناسید!)
راه کاهش چین‌وچروک صورت
روشهای مناسب لاغر شدن
«سلولیت» چیست و چه عواقبی دارد؟
درباره افتادگی دریچه میترال چه میدانید؟!
بختک یا فلج خواب چیست؟
رژیم لاغری سریع 3 روزه (رژیم ارتشی):
رژیم لاغری سریع فقط در 3 روز (رژیم ارتشی)
برای زیاد شدن حافظه:
زیادی فهم و حفظ و علم :
جهت آسان شدن امور:
دعاهای افزایش حافظه و موفقیت در امتحان
راه جذابیت بیشتر در جلسه خواستگاری
روش پخت کیک ستاره‌ای نوتلا
علائم و درمان سندروم روده تحریک پذیر
طرز تهیه انار پلو مخصوص شب یلدا
درمان آبسه دندان با خوردن این مواد غذای
طرز تهیه دسر خوشمزه کرم لبو
آموزش ژله ویترینی انار و فالوده برای شب یلدا
آموزش تهیه غذای خوشمزه بردیلاو
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا4
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا2
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا
درمان های خانگی و طبیعی برای سنگ کلیه
جوانه گندم ناتوانی جنسی را درمان میکند مجموعه : خو
آناناس باعث کاهش وزن می شود!
تشکر و قدردانی های رسمی از فرهاد24

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فرهاد24