اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   
فرهاد20 فرهاد20 دیروز
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال عکس
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

ای خالق مڹ
رو نڪني دست دلم را…

بیهوده بہ او گفتہ ام
از عشق بریدم…

بیهوده بہ ناز الڪي
عشوه وغمزه…

ميگویم از عشقش
اثری هیچ ندیدم…


ای خالق مڹ رو نڪني
دست دلم را…
لیلا22 لیلا22 ۴ اسفند ٩۵
فرهاد20 فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵
ای خالق مڹ رو نڪني دست دلم را…
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   
مهندسین عزیز و دوستان گرامی

همکاران گل من

روزتان مبارک

اعصابmiss no اعصابmiss no ۴ اسفند ٩۵
ای جون تبریک میگم
مدیرسارینا مدیرسارینا ۴ اسفند ٩۵
تبریک
**بهار** **بهار** ۴ اسفند ٩۵
روزتون مبارک
فرهاد20 فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵
همکاران ودوستان گرامی روزتان مبارک
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال عکس
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

مثل خدا باش …
خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !
مثل خدا باش ،
با مظلومان و درمانده گان دوستی کن …
مثل خدا باش ،
عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …
مثل خدا باش ،
در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت کن …
مثل خدا باش ،
بدون توقع و چشمداشت نیکی کن …
مثل خدا باش ،
بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …
مثل خدا باش ،
با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …
مثل خدا باش ،
اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش ...
مثل خدا باش ،
برای اطرافیانت دلسوزی کن ...
مثل خدا باش ،
مهربان تر از همه..

اعصابmiss no اعصابmiss no ۴ اسفند ٩۵
مدیرسارینا مدیرسارینا ۴ اسفند ٩۵
فرهاد20 فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا ����
هر رنجی به رحمت.. ����
هر غصه ای به شادی .. ����
هر بیماری به سلامتی .. ����
هر گرفتاری به اسایش واسانی .. ����
هر فراقی به وصل .. ����
هر قهری به اشتی .. ����
هر زشتی به زیبایی .. ����
هر تاریکی به نور ..����
هر ناممکنی به معجزه .. ����
تبدیل شود پروردگارا تمام وجود و هستیمان را .����
.ارزوهایمان را ����
غرق محبت ونگاه معجزه گرت بفرما ����
آمين...����
مدیرسارینا مدیرسارینا ۴ اسفند ٩۵
آمین
max8 max8 ۴ اسفند ٩۵
فرهاد20 فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵
آمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

باید یکبار بخاطر همه چیز گریه کرد...زندگے کن
به شیوه خودت
با قوانین خودت
مردم دلشان مے خواهد
موضوعے براے گفتگو داشته باشند
برایشان فرقے نمی کند
چگونه هستے
چه خوب...
چه بد...
موضوع صحبتشان خواهے شد
پس زندگے کن به شیوه خودت
چه خوب چه بد
zahra sadat zahra sadat ۴ اسفند ٩۵
بعله
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

برای کسی که ميفهمد
هيچ توضيحی لازم نيست
و برای کسی که نميفهمد
هر توضيحی اضافه است
آنانکه ميفهمند عذاب ميکِشند
و آنانکه نميفهمند عذاب می‌دهند
مهم نيست که چه "مدرکی" داريد
مهم اينه که چه "درکی" داريد...
خدایا!
راهی نمیبینم! آینده پنهان است...
اما مهم نیست!
همین كافیست كه تو
راه را می بینی و من تو را...

اعصابmiss no اعصابmiss no ۴ اسفند ٩۵
مدیرسارینا مدیرسارینا ۴ اسفند ٩۵
zahra sadat zahra sadat ۴ اسفند ٩۵
اخیی
فرهاد20 فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ۴ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

برای کسی که ميفهمد
هيچ توضيحی لازم نيست
و برای کسی که نميفهمد
هر توضيحی اضافه است
آنانکه ميفهمند عذاب ميکِشند
و آنانکه نميفهمند عذاب می‌دهند
مهم نيست که چه "مدرکی" داريد
مهم اينه که چه "درکی" داريد...
خدایا!
راهی نمیبینم! آینده پنهان است...
اما مهم نیست!
همین كافیست كه تو
راه را می بینی و من تو را...

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
٣ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ٣ اسفند ٩۵

 فرهاد20   
عشق پیدا کردن کسی نیست که باهاش زندگی کنی
عشق پیدا کردن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی
وقتی تو عشق دیوونگی نباشه که اسمش عشق نیست!
عشق مثل یه بازیه که دو نفر می تونن بازی کنن و هر دوتاشون برنده شن!
عزیز دلم روز عشق برای من هرروز با گشودن چشمات شروع میشه
و هیچوقت تمومی نداره
اما هر بار با گشودن چشمت منو بیشتر مجنون میکنی
دم و بازدمم تویی
اعصابmiss no اعصابmiss no ٣ اسفند ٩۵
benitaa benitaa ٣ اسفند ٩۵
like
لیلا22 لیلا22 ٣ اسفند ٩۵
لایک
فرهاد20 فرهاد20 ٣ اسفند ٩۵
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
٣ اسفند ٩۵, ارسال عکس
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ٢ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ، مثلِ.. "دل آدما"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعش ﮐﺮﺩ،
ﻣﺜﻞِ... "آبرو"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ،
مثلِ... "مال بچه یتیم"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ...."پدر و مادر"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ... "گذشته"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ..."ﻣُﺤﺒﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ...
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ..."دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕو"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺧَﻨﺪﯾﺪن"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ، ﻣﺜﻞِ...."تاوان"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ تَلخه، ﻣﺜﻞِ...."ﺣَﻘﯿﻘﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ، مثلِ...."ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ، ﻣﺜﻞ..ِ.."ﺧﯿﺎﻧﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ...."ﻋِﺸﻖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺜﻞِ...."ﺍِﺷﺘﺒاه"

یه چیزی..
هَمیشه هَوامون رو داره،
مثلِ...."خداااا"

یه کسانی خیلی گلن مثل "شما
فاطیما18 فاطیما18 ٢ اسفند ٩۵
عالی بود
فرهاد20 فرهاد20 ٢ اسفند ٩۵
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ.. ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ...."ﻋِﺸﻖ"
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
فرهاد20 ٢ اسفند ٩۵

 فرهاد20   

اینجازمین است
رسم آدم هایش عجیب است

اینجاگم که بشوی

به جای اینکه دنبالت بگردند

فراموشت میکنند

عاشق که بشوی
به جای اینکه درکت کنندمتهمت میکنند

فرهنگ لغت اینجاچیزی از

عشق واحساس وغرورسرش نمیشود

زیادکه خوب باشی زیادی میشوی

زیادکه دم دست باشی تکراری میشوی

زیادکه بخندی برچسب دیوانگی میخوری

وزیادکه اشک بریزی...عاشقی..!!!
اینجاباید

فقط ...

برای دیگران نفـــــــــــــس بکشی...!!!

مدیرسارینا مدیرسارینا ٢ اسفند ٩۵
لیلا22 لیلا22 ٢ اسفند ٩۵
عاشق که باشی
فرهاد20 فرهاد20 ٢ اسفند ٩۵
فرهاد20 فرهاد20 ٢ اسفند ٩۵
در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی!
فرهاد20
تشکر و قدردانی های رسمی از فرهاد20

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فرهاد20