اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣ ساعت قبل, ارسال کامنت
فرهاد24٣ ساعت قبل

 فرهاد24    

هرڪه فرهاد شود در ره عشق
همه ڪس در نظرش شیرین است

تهمت ڪفر به عاشق نزنید
عاشقی پاڪترین آیین است

فرهاد
تارخ212 تارخ212 ١ ساعت قبل
عالی بود داداش
**نگار** **نگار** ١ ساعت قبل
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد24دیروز

 فرهاد24    


من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد24دیروز

 فرهاد24    

مهم نیست فردا چی میشه...
مهم اینکه امروز دوستت دارم
مهم نیست فردا کجا میری...
مهم اینکه هر جا باشی دوستت دارم
مهم نیست تا ابد باهم باشیم...
مهم اینکه تا ابد دوستت دارم
مهم نیست قسمت چی میشه...
مهم اینکه قسمت شد دوستت داشته باشم
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢۶ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢۶ تير ٩٨

 فرهاد24    در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند. وآنان که محبت ها ودوستی ها را بر قلبشان بر افرشتند به یاد می مانند.تشکر وسپاس از سرکار خانم بهار وبرفین خانم که برای بنده پست گذاشتند وهمه دوستان عزیز که تبریک گفتند.ایدا18-شیدا-نازگل19-نگار خانم-کامران-نیکا18-تارخ 212-مترسک مزرعه-مدیر الای-مریم 16-آسو55-مریم خانم-نبث طلا-وهمه کسانی که تبریک گفتند والان اسم آنها در ذهن بنده نیست.کمال تشکر وقدر دانی را دارم.ان شالله در شادی های شما عزیزان ودوستان گرامی جبران نمایم.
ارادتمند همه شما-فرهاد24
نازگل19 نازگل19 دیروز
خواهش میکنم...
*مریم 16* *مریم 16* دیروز
قابلی نداش ...
ایدا18 ایدا18 دیروز
قابلی نداشت
**کامران** **کامران** دیروز
مترسک مزرعه مترسک مزرعه دیروز
دورت بگردم من پسر خوب و عزیزعشق مترسکی دیگهایشالا روزای شادی رو سپری کنی فرهاد جونم
برفین برفین ٢۶ تير ٩٨
خواهش گل پسرم
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢۶ تير ٩٨, ارسال عکس
٢۵ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢۵ تير ٩٨
مدیرالای مدیرالای ٢۵ تير ٩٨
عالی بود
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢۵ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢۵ تير ٩٨

 فرهاد24    

این قانون آدم هاست؛

تازمانی که هستی
آسوده اند ازبودنت
گاهی تنهایت میگذارند
گاهی آزارت میدهند
وگاهی
گمان میکنند قرار است
این بودن هاهمیشگی باشد
اما
زمانےبرایشان عزیز
میشوےکه دیگرنیستی!
*شیدا* *شیدا* ٢۵ تير ٩٨
فرهاد24 فرهاد24 ٢۵ تير ٩٨
زمانےبرایشان عزیز میشوےکه دیگرنیستی!
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢۵ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ٢۵ تير ٩٨

 فرهاد24    


مهسا00 مهسا00 دیروز
تولدت مبارک فرهاد
مترسک مزرعه مترسک مزرعه دیروز
تبرک عشق دلم داداش ساکتم مهربونمایشالا به هرچی میخای برسی تو زندگیت
فاطمه 1380 فاطمه 1380 دیروز
تولدت مبارک...ولی حالا چرا ودت به خودت تبریک میگی؟؟؟
برفین برفین ٢۶ تير ٩٨
مبارکا
ایدا18 ایدا18 ٢۵ تير ٩٨
تولدت مبارک باارزوی بهترینا
*شیدا* *شیدا* ٢۵ تير ٩٨
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
٢۵ تير ٩٨, ارسال عکس
١۶ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ١۶ تير ٩٨

 فرهاد24    

��"دزدی" فقط این نیست از دیوار مردم بالا بری...!!!
"دروغ" بگی "صداقت" رو دزدیدی...!
"بدی" کنی "خوبی" رو دزدیدی...!
"تهمت" بزنی "آبرو" رو دزدیدی...!
"خیانت" کنی "عشق" رو دزدیدی...!
پینار پینار ١۶ تير ٩٨
موافقم! گل
*شیدا* *شیدا* ١۶ تير ٩٨
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
١٣ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ١٣ تير ٩٨

 فرهاد24    


شیدا 19 شیدا 19 ١٣ تير ٩٨
مرسی
karegar karegar ١٣ تير ٩٨
**بهار** **بهار** ١٣ تير ٩٨
نازگل19 نازگل19 ١٣ تير ٩٨
مرسی
برفین برفین ١٣ تير ٩٨
تشکر
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
١٣ تير ٩٨, ارسال عکس
١٢ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ١٢ تير ٩٨

 فرهاد24    

ﺗﻮ ﺭﺍ "ﺩُﺧﺘــﺮ " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛

ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺗﻮ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ!
ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ
ﺗﻮ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﺕ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﺩ ...
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯽﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺕ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯽ؛
ﺑﺎ ﺍﺷﮏ، ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﺟﻼ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ...
ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ
ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ
ﻧﯿﺴﺖ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻻﻻﯾﯽِ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻭﯼ
ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻭﺍﮊﻩ " ﺩُﺧﺘـر ﺑﻮﺩﻥ " ﺍﺳﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﻗﻮﯼﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ، ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽﺯﻧﯽ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ " ﺩُﺧﺘــﺮ" ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ...
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ.
������ ﺭﻭﺯﺗﻮﻥ پیشاپیش ﻣﺒﺎﺭک ����
نیکا18 نیکا18 ١٢ تير ٩٨
روزتون گلباران
تارخ212 تارخ212 ١٢ تير ٩٨
روز گلهای بهاری مبارک
فرهاد24 فرهاد24 ١٢ تير ٩٨
روزتون مبارک
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
١٢ تير ٩٨, ارسال کامنت
فرهاد24 ١٢ تير ٩٨

 فرهاد24    

آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی کنارت نیستند چون حسودند

وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند چون خوشحالند

وقتی مشکل داری به ظاهرهمدردند اما در واقع بی خیال تو هستند

اما

وقتی مشکل دارند باتو خیلی مهربانند

این ها بدبخت ترین انسان های روی زمین هستند
که آرامش ندارند
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
فرهاد24

فرهاد24
لطفا عضو شوید
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم
تاریخ عضویت: 22 شهريور 94
تولد: 24 تير
محل زندگی : تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
77,758 ثانیه، حضور
عضو ویژه
فرهاد24
با منافذ باز روی بینی چه کنیم؟
علت حساسیت های پوستی (قاتل پوستان را بشناسید!)
راه کاهش چین‌وچروک صورت
روشهای مناسب لاغر شدن
«سلولیت» چیست و چه عواقبی دارد؟
درباره افتادگی دریچه میترال چه میدانید؟!
بختک یا فلج خواب چیست؟
رژیم لاغری سریع 3 روزه (رژیم ارتشی):
رژیم لاغری سریع فقط در 3 روز (رژیم ارتشی)
برای زیاد شدن حافظه:
زیادی فهم و حفظ و علم :
جهت آسان شدن امور:
دعاهای افزایش حافظه و موفقیت در امتحان
راه جذابیت بیشتر در جلسه خواستگاری
روش پخت کیک ستاره‌ای نوتلا
علائم و درمان سندروم روده تحریک پذیر
طرز تهیه انار پلو مخصوص شب یلدا
درمان آبسه دندان با خوردن این مواد غذای
طرز تهیه دسر خوشمزه کرم لبو
آموزش ژله ویترینی انار و فالوده برای شب یلدا
آموزش تهیه غذای خوشمزه بردیلاو
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا4
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا2
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا
درمان های خانگی و طبیعی برای سنگ کلیه
جوانه گندم ناتوانی جنسی را درمان میکند مجموعه : خو
آناناس باعث کاهش وزن می شود!
تشکر و قدردانی های رسمی از فرهاد24

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فرهاد24