اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣١ دقیقه قبل, ارسال کامنت
فرهاد20٣١ دقیقه قبل

 فرهاد20    

"بمناسبت روز معلم و کارگر"


پدرِ من کارگر بود ؛ پدرِ او معلم
ما پولِ جهاز نداشتیم ؛ آنها پولِ عروسی
به هم نرسیدیم
سالها سپری شد
او پزشک شد و من معلم ورزش
دخترش دانش آموزم شده و گاهی من بیمارش میشوم
اما آنچه هم "درد" و هم "درمان"مان شد
پولِ کمِ حلالِ پدرانمان بود..!
نفسم نفسم ٢٢ دقیقه قبل حذف
فرهاد20 فرهاد20 ٢٩ دقیقه قبل حذف
karegar karegar ٣٠ دقیقه قبل حذف
منم روز کارگر رو تسلیت میگم
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد20دیروز

 فرهاد20    مبارک باد روز پاسدار

روز آنان که با پروانه حضورشان به دور شمع وطن،

غیرتی حسینی را از کربلا تا قلّه های دماوند به دوش می کشند.

ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار مبارک باد

***

حسین جان!

ای ابر شعله ورِ هستی، میلادت بارش رحمتی است بر کویر خشکیده دل های ما.

ولادت خجسته امام حسین(ع) مبارک باد

maryam 96 maryam 96 دیروز حذف
محسن 68 محسن 68 دیروز حذف
فرهاد20 فرهاد20 دیروز حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد20دیروز

 فرهاد20    
شعبان شد و پیک عشق از راه آمد
عطر نفس بقیه الله آمد
با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین
یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد
میلادامام حسین (ع)،حضرت عباس(ع) و حضرت امام سجاد(ع) بر همه دوستداران آن حضرت تبریک می گویم


maryam 96 maryam 96 دیروز حذف
فرهاد20 فرهاد20 دیروز حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد20دیروز

 فرهاد20    

تسکين حال بد من!
مسکن آرامش!
اين کدام بهانه است؟!
اين کدام تو؟!
دورتر از من، ديده ای؟!
خدايا!
نزديکتر می ايستی؟!
دست هايت را، به انگشت هايم
گره می زنی؟!
می شود، نوازشم کنی؟!
حالِ چشمانم، خوب نيست!
قلبم، نمی داند چه قدر عاشق است!
خدايا!
می شود آيه ای تلاوت کنی؟!
دلم، گير نداشتنت شده!
می شود بغلم کنی؟!
شانه هايت را، کم دارم!
جهانم، امن از نبودن است!
می شود ، سرم را
روی تپش هایِ منظّمِ آوایِ مهربانیِ
نبضِ جهانت،
تکيه گاه ابدی، بگذاری؟!
خدايا!
می شود بگويم؟!
کوتاه است، دستم کوتاه ...
من که نطلبيده، مرادت می شوم
اندوه می شوم ...
نيست می شوم ...
خدايا!
اندکی، عشق بياور!
من هنوز هم،
" أيَاکَ نَعْبُدْ " نمی دانم!
أيَاکَ نَسْتَعينم باش ...
هنوز هم، مغضوبم!
اَلرَّحْمانم باش
اين درد ها، که کم نيست!
من فکر می کنم، تو بزرگی ...
می دانی
نديده ام تو را
عشق که دور نيست!
تمامش، مال توست
حال تو ...
نگاه تو ...
مثل من
مال تو ...
من که چيزی ندارم!
دارايی ام می شوی؟!
از همه جا رانده شده ام!
چشمم می شوی؟!
دستانم خالی ست ...
عظيم تر از هر چه لطف
ارزانی ام می کنی؟!

max8 max8 دیروز حذف
ن باااو اینم فلک زدس
نفس 79 نفس 79 دیروز حذف
نفسم نفسم دیروز حذف
دستانم خالی است
فرهاد20 فرهاد20 دیروز حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
دیروز, ارسال کامنت
فرهاد20دیروز

 فرهاد20    
paria55 paria55 دیروز حذف
اره واقعا
karegar karegar دیروز حذف
بیگ لایک
گولو17 گولو17 دیروز حذف
منان3004 منان3004 دیروز حذف
غزل jooon غزل jooon دیروز حذف
اون که بعلههههههه
bita 18 bita 18 دیروز حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
دیروز, ارسال عکس
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    


لبخند ماجرای عجیبی دارد،
اگر آن را به محبوبی هدیه کنی،
احساس آرامش می کند.
اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی،
شرمنده و پشیمان خواهد شد و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی، سخاوت پیشه کرده ای.
پس لبخند بزن که لبخند تجلی خدا در توست.


فرهاد20 فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    


]

_ghasedak_ _ghasedak_ ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
سمانه75 سمانه75 ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
فرهاد20 فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    

مراقب افکارت باش
که گفتارت میشود
مراقب گفتارت باش
که رفتارت میشود
مراقب رفتارت باش
که عادتت میشود
مراقب عادتت باش
که شخصیتت میشود
مراقب شخصیتت باش
که سرنوشتت میشود

امام علی (ع)
_ghasedak_ _ghasedak_ ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
فرهاد20 فرهاد20 ٧ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
۶ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    

ياد دارم در غروبي سرد سرد
می گذشت از کوچه ما دوره گرد
داد می زد : کهنه قالی می خرم
دسته دوم جنس عالی می خرم
کاسه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری کوزه خالی می خرم
اشک در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهی کشید بغضش شکست
اول ماه است و نان در سفره نیست
ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟
بوی نان تازه هوشش برده بود
اتفاقا مادرم هم روزه بود
خواهرم بی روسری بیرون دوید
گفت :اقا سفره خالی می خرید !


مهرداد30 مهرداد30 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
نفس 79 نفس 79 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
momo124 momo124 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
وا
فرهاد20 فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
۶ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    

خواهم که توای مونس و همراه مجازی


بالبخندپرازمهر ومحبت پاینده بمانی

توهمچو نگینی ،برانگشتر هستی


عمرت به درازا .جاویددرخشنده بمانی..

**mahmood** **mahmood** ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
منان3004 منان3004 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
زخمت توکشیدی وشرمنده نمودی...شیرین که بدنبال توبوده چه نبودی؟
مهرداد30 مهرداد30 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
فرهاد20 فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
۶ ارديبهشت ٩۶, ارسال کامنت
فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶

 فرهاد20    

الهی رحمتت را شاملم کن.
سراپا عیب ونقصم؛کاملم کن.
کمال آدمیت حق شناسیست.
به جمع حق شناسان واصلم کن.
هزاران مشکل هم درکار باشد.
زلطف خویش حل مشکلم کن.
منم غافل خدایا آگهم ساز.
منم جاهل خدایا عاقلم کن.
نخستین منزل کوی تو تقواست
الهی ساکن این منزلم کن.

فرهاد20 فرهاد20 ۶ ارديبهشت ٩۶ حذف
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
فرهاد20

فرهاد20
لطفا عضو شوید
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿــــــﺮﻭﻥ ﭼﻪ ﻃـــــــﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎﻡ ! ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ؛ ﺑﺮﺍﻡ ﮐـــــــ
تاریخ عضویت: 22 شهريور 94
تولد: 24 تير
محل زندگی : تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
56,306 ثانیه، حضور
مدیر سایت (ناظر)
فرهاد20
بختک یا فلج خواب چیست؟
رژیم لاغری سریع 3 روزه (رژیم ارتشی):
رژیم لاغری سریع فقط در 3 روز (رژیم ارتشی)
برای زیاد شدن حافظه:
زیادی فهم و حفظ و علم :
جهت آسان شدن امور:
دعاهای افزایش حافظه و موفقیت در امتحان
راه جذابیت بیشتر در جلسه خواستگاری
روش پخت کیک ستاره‌ای نوتلا
علائم و درمان سندروم روده تحریک پذیر
طرز تهیه انار پلو مخصوص شب یلدا
درمان آبسه دندان با خوردن این مواد غذای
طرز تهیه دسر خوشمزه کرم لبو
آموزش ژله ویترینی انار و فالوده برای شب یلدا
آموزش تهیه غذای خوشمزه بردیلاو
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا4
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا2
جمله های خواندنی برای زندگی زیبا
درمان های خانگی و طبیعی برای سنگ کلیه
جوانه گندم ناتوانی جنسی را درمان میکند مجموعه : خو
آناناس باعث کاهش وزن می شود!
تشکر و قدردانی های رسمی از فرهاد20

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فرهاد20