اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
صفحات
* گیلدا *

* گیلدا *
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 26 آذر 94
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
* گیلدا *
آخرین حضور: 30 فروردين 96
بیوگرافی شهید نعمت اله تهمتن
بیوگرافی شهید محمود احمدی
بیوگرافی شهید سید محمود هاشمی
بیوگرافی شهیدهادی ابرار
بیوگرافی شهید محمد رضا احمد پری
بیوگرافی شهید علی آرمین
بیوگرافی شهید مسعود آقابابای
بیوگرافی شهید عبدالرحیم آسیابان
بیوگرافی شهید غلامحسین آزیر
بیوگرافی شهید احمد آریای
بیوگرافی شهید محمد آرمان
بیوگرافی شهید بهنام آذرباد
بیوگرافی شهید علیرضا آخوندی
بیوگرافی شهید داود آجرلو
بیوگرافی شهید محمد آبکار
بیوگرافی شهید غلامرضا آبدار
بیوگرافی شهید غلامرضا آبدرشکر
بیوگرافی شهید حسن آبشناسان
بیوگرافی شهید محمد رضا آتش برگ
بیوگرافی شهید منصور آجرلو
بیوگرافی شهید حبیب اله آخوندی
بیوگرافی شهید محمود آذرارجمند
بیوگرافی شهید حسین آذرنیا
بیوگرافی شهید حسین آرش مهر
بیوگرافی شهید حمید آرونی
بیوگرافی شهید جلیل آریانژاد
بیوگرافی شهید عباس آزرده
بیوگرافی شهید محمدهادی آسمانی
بیوگرافی شهید اسداله آشفته
بیوگرافی شهید سلطانعلی آشوغ
بیوگرافی شهید غلامحسین آفتابی
بیوگرافی شهید محمدتقی آقابابای
بیوگرافی شهید مهدی آقادادی
بیوگرافی شهید علی آقاماهانی
بیوگرافی شهید علی آقا طاهریان
بیوگرافی شهید غلامرضا آقاخانی
بیوگرافی شهید احمد آغاز
بیوگرافی شهید محمدحسین آشوری نیک
بیوگرافی شهید عبدالمجید آزادی خواهان
بیوگرافی شهید محمد آریای پور
بیوگرافی شهید رمضان آذریان
بیوگرافی شهید علی آخوندی
بیوگرافی محمدجواد آخوندی
بیوگرافی شهید احمد آجرلو
بیوگرافی شهید محمد آبیل
بیوگرافی شهید بابک آبشار
بیوگرافی شهید محمد علی ساجدی
بیوگرافی شهید مجید آب نیلی رنانی
بیوگرافی شهید رضوان راج بالا
بیوگرافی شهید عبدالرحیم ذورقی
بیوگرافی شهید عبدالکریم راجی
بیوگرافی شهید علی راج بالا
بیوگرافی شهید فاطمه راهگرد
بیوگرافی شهید بهروز رادمنش
بیوگرافی شهید اله کرم راهنورد
بیوگرافی شهید احمد راهنورد
بیوگرافی شهید حبیب اله رجائی خواه
بیوگرافی شهید عبدالرحمن رائی خسرو آبادی
بیوگرافی شهید حاجی رجب پور
بیوگرافی شهید غلامرضا ربیعی
بیوگرافی شهید مجتبی رجب قورچی
بیوگرافی شهید احمد رجب خشگیر
بیوگرافی شهید حسین رجبی
بیوگرافی شهید علی رجب کمری
بیوگرافی شهید عزیز رجول دزفولی
بیوگرافی شهید سیدحسین رجبی
بیوگرافی شهید رجبعلی رحمن زاده (توکلی پور)
بیوگرافی شهید رجبعلی رحمن زاده (توکلی پور)
بیوگرافی شهید مصطفی رجول دزفولی
بیوگرافی شهید عذرا سگیر
بیوگرافی شهید عبدالرحیم سگیر (احرار)
بیوگرافی شهید هاجر فرخی (سلجوزاده)
بیوگرافی شهید غلامرضا سگیر
بیوگرافی شهید کاظم قهرمانی
بیوگرافی شهید علیرضا قوچعلی نژاد
بیوگرافی شهید نصراله طحان پسران دزفولی
بیوگرافی شهید شعبانعلی امیدپور
بیوگرافی شهید علاء ظاهری
بیوگرافی شهید سید مجید رحمانی
بیوگرافی شهید عبداله ظهیری
بیوگرافی شهید حسن طلیل زاده
بیوگرافی شهید سیدمحمد حسن سطورچی زاده
بیوگرافی شهید حسین مریدی
بیوگرافی شهید بهمن طهماسبی پور
بیوگرافی شهید هوشنگ مظفری
بیوگرافی شهید عبداله رزاقی
بیوگرافی شهید ابوالفضل مهدی یار
بیوگرافی شهید سید ناصر موسوی
بیوگرافی شهید محمد علی منتظری نجف آبادی
بیوگرافی شهید عبدالوهاب قاسمی
بیوگرافی شهیدعلی هاشمی سنجانی
بیوگرافی شهید طباطبائی نژاد
بیوگرافی شهید میر بهزاد شهریاری
بیوگرافی شهید مصطفی عسگری
بیوگرافی شهید علی اکبر نظری ثابت
بیوگرافی شهید محمدحسین شیخ حسنی
بیوگرافی شهید علیرضا محمدی
بیوگرافی شهید علی اسکندری
بیوگرافی شهید جعفر حیدریان
بیوگرافی شهید سید احمد نبوی
بیوگرافی شهید حسین قاسمی
بیوگرافی شهید ابوالفضل گورآبادی
بیوگرافی شهید عبداله معیل
بیوگرافی شهید سید محمد علوی
شهید علی اکبر خرد پیشه شیرازی
بیوگرافی شهید ناصر جام شهریاری
بیوگرافی شهید محمد بنیادی
بیوگرافی شهید علی اصغر امینی بیات
بیوگرافی شهید علی آخوندی
بیوگرافی شهید سید محسن روحانی
بیوگرافی شهید مصطفی کلهری
بیوگرافی شهید جواد عابدی
بیوگرافی شهید جواد دل آذر
بیوگرافی شهید اسماعیل صادقی
بیوگرافی شهید شهید مهدی زین الدین
بیوگرافی شهید محمود حق‎جو
بیوگرافی شهید سعید کاهوی همدانی
بیوگرافی شهید ابراهیم محمدی
بیوگرافی شهید مسعود محمدزاده
بیوگرافی شهید محمد مهرابی
بیوگرافی شهید علی منطقی
بیوگرافی شهید فرامرز فخری
بیوگرافی شهیدمسعود مرادی
بیوگرافی شهیدرضا کوروندی
بیوگرافی شهید محمد مختاران
بیوگرافی شهید قدرت‎ اله نجفیان
بیوگرافی شهید سعید نعمتی
بیوگرافی شهید حسین شکریه
بیوگرافی شهید شهرام نوروزی
بیوگرافی شهیدحمید رضا وثوقی
بیوگرافی شهیدمجید طاهری شعار
بیوگرافی شهیدرضا عمادی
بیوگرافی شهیدنادر عبادی‎نیا
بیوگرافی شهیدموسی عسگری
بیوگرافی شهید حمید عسگری
بیوگرافی شهیدعلی عباس‎نیا
بیوگرافی شهیدمجتبی صاحب الزمان
بیوگرافی شهیدعلیرضا ضرابیان
بیوگرافی شهید داریوش ساکی
بیوگرافی شهید محمد خلیلی
بیوگرافی شهید علی اصغر پولکی
بیوگرافی شهید محسن پولکی
بیوگرافی شهیدغلامرضا خسروی
بیوگرافی شهید مجید پورحسینی
بیوگرافی شهید علی‎اصغر سمواتی
بیوگرافی شهید علی مهدی زیرک
بیوگرافی شهید اکبر زهره‎وند حاج‎آبادی
بیوگرافی شهید سید محمدمهدی رهسپ
بیوگرافی شهید نقی رنجبران
بیوگرافی شهید محمدصادق خدری
بیوگرافی شهید غلامرضا خدری
بیوگرافی شهید سعید چلبی
بیوگرافی شهید مصطفی جریان
بیوگرافی شهید رمضان علی جعفریان
بیوگرافی شهید سید محمدرضا جلیلی صدر
بیوگرافی شهید مهدی جباری
بیوگرافی شهیدمهدی بشیری
بیوگرافی شهیدعباس ابراهیمی ورکان
بیوگرافی شهید بهرام الماسی
بیوگرافی شهید امیر امیرگان
بیوگرافی شهید محمد حسن اصغری نوین
بیوگرافی شهید محمدکلوخ غلامی
بیوگرافی شهید قدمعلی غلامی
بیوگرافی شهید مهدیه غلامعلی مجدآبادی
بیوگرافی شهید علی غلام پورمقدم
بیوگرافی شهید ابراهیم غفرانی
بیوگرافی شهید حسن غفاریان قهوه چی
بیوگرافی شهید حمید غفاری آذر
بیوگرافی شهید محمدحسن غفاری
بیوگرافی شهید صادق غفاری
بیوگرافی شهید علی غفاری
بیوگرافی شهید محمدرحیم غفارزاده
بیوگرافی شهید عباس غسالی دمشهری
بیوگرافی شهید لیلا غریبی
بیوگرافی شهید بهرام غریبی
بیوگرافی شهید مهدی غایت دوست
بیوگرافی شهید سید یحی آبدام
بیوگرافی شهید عزیز اله آبای
بیوگرافی شهید رضا آب باز
بیوگرافی شهید غلامرضا پور ملایری
پاتوق بچه های دلگان
پاتوق بچه های زهک
تینا چت
صابر چت
پاتوق بچه های مهرستان
آتلانتیس چت
اکبر جوجه چت
فرهاد چت
رپ چت
لاو تو لاو چت
نینا چت
گلنار چت
گلناز چت
پاتوق بچه های فنوج
سوزن چت
پاتوق بچه های قصرقند
اریا چت
مهسا چت
یار چت
رومینا چت
مروارید چت
پاتوق بچه های میرجاوه
صدف چت
اهواز چت
کارون چت
اپل چت
چت روم ساده دل
پاتوق بچه های سرباز
جام چت
دنس چت
اخ جون چت
چت ایرانسلی ها
پاتوق بچه های نیک شهر
چت زرین دشت
کلیک چت
لیمو ترش چت
پاتوق بچه های کنارک
میهن بلاگ چت
اوا بلاگ چت
لوکس بلاگ چت
رز بلاگ چت
پاتوق بچه های خاش
پاتوق بچه های چابهار
پاتوق بچه های ایرانشهر
بلاگفا چت
چت ناب
پاتوق بچه های زاهدان
لیدا چت
پاتوق بچه های فلاورجان
پاتوق بچه های خوانسار
پاتوق بچه های برخوار
پاتوق بچه های فریدون
پاتوق بچه های گلپایگان
پاتوق بچه های آران و بیدگل
پاتوق بچه های مبارکه
پاتوق بچه های شهرضا
پاتوق بچه های لنجان
پاتوق بچه های شاهین شهر
پاتوق بچه های میمه
پاتوق بچه های نجف اباد
پاتوق بچه های خمینی شهر
پاتوق بچه های کاشان
پاتوق بچه های هریس
پاتوق بچه های بستان آباد
پاتوق بچه های شبستر
پاتوق بچه های کلیبر
پاتوق بچه های ورزقان
پاتوق بچه های هشترود
پاتوق بچه های هشترود
پاتوق بچه های عجب شیر
پاتوق بچه های ملکان
پاتوق بچه های آذرشهر
پاتوق بچه های جلفا
پاتوق بچه های بناب
پاتوق بچه های سراب
پاتوق بچه های اهر
پاتوق بچه های میانه
پاتوق بچه های مرند
پاتوق بچه های سرعین
پاتوق بچه های سلماس
پاتوق بچه های پلدشت
پاتوق بچه های پیرانشهر
پاتوق بچه های اشنویه
پاتوق بچه های چالدران
پاتوق بچه های شوط
پاتوق بچه های سردشت
پاتوق بچه های نقده
پاتوق بچه های مهاباد
پاتوق بچه های بوکان
پاتوق بچه های ماه نشان
پاتوق بچه های ابهر
پاتوق بچه های خدابنده
پاتوق بچه های سلطانیه
پاتوق بچه های ایجرود
پاتوق بچه های طارم
پاتوق بچه های کیار
پاتوق بچه های کوهرنگ
پاتوق بچه های لردگان
پاتوق بچه های سامان
پاتوق بچه های بروجن
پاتوق بچه های آرادان
پاتوق بچه های سرخه
پاتوق بچه های دامغان
پاتوق بچه های گرمسار
پاتوق بچه های شاهرود
پاتوق بچه های ملکشاهی
پاتوق بچه های آبدانان
پاتوق بچه های مهران
پاتوق بچه های دهلران
پاتوق بچه های ایوان
پاتوق بچه های دره شهر
پاتوق بچه های شادگان
پاتوق بچه های رامشیر
پاتوق بچه های دزفول
پاتوق بچه های باوی
پاتوق بچه های هندیجان
پاتوق بچه های خرمشهر
پاتوق بچه های هویزه
پاتوق بچه های بهبهان
پاتوق بچه های ماهشهر
پاتوق بچه های ایذه
پاتوق بچه های امیدیه
پاتوق بچه های اندیمشک
پاتوق بچه های شوش
پاتوق بچه های آبادان
پاتوق بچه های صومعه سرا
پاتوق بچه های بندرانزلی
پاتوق بچه های لنگرود
پاتوق بچه های شفت
پاتوق بچه های آستانه اشرفیه
پاتوق بچه های لاهیجان
پاتوق بچه های رودسر
پاتوق بچه های فومن
پاتوق بچه های رودبار
پاتوق بچه های آستارا
پاتوق بچه های بهشهر
پاتوق بچه های چالوس
پاتوق بچه های محمودآباد
پاتوق بچه های آمل
پاتوق بچه های نکا
پاتوق بچه های رامسر
پاتوق بچه های بابل
پاتوق بچه های قائم شهر
پاتوق بچه های تنکابن
پاتوق بچه های نوشهر
پاتوق بچه های فامنین
پاتوق بچه های کبودرآهنگ
پاتوق بچه های رزن
پاتوق بچه های اسد آباد
پاتوق بچه های بهار
پاتوق بچه های نهاوند
پاتوق بچه های ملایر
پاتوق بچه های چرام
پاتوق بچه های دنا
پاتوق بچه های باشت
پاتوق بچه های گچساران
پاتوق بچه های خورموج
پاتوق بچه های عسلویه
پاتوق بچه های دشتستان
پاتوق بچه های دیلم
پاتوق بچه های گناوه
پاتوق بچه های کنگان
پاتوق بچه های برازجان
پاتوق بچه های جعفریه
پاتوق بچه های دستجرد
پاتوق بچه های دستجرد
پاتوق بچه های سلفچگان
پاتوق بچه های کهک
پاتوق بچه های قنوات
پاتوق بچه های رفسنجان
پاتوق بچه های سیرجان
پاتوق بچه های بم
پاتوق بچه های کهنوج
پاتوق بچه های شهربابک
پاتوق بچه های ری
پاتوق بچه های فیروزکوه
پاتوق بچه های دماوند
پاتوق بچه های پاکدشت
پاتوق بچه های شهریار
پاتوق بچه های ملارد
پاتوق بچه های قدس
پاتوق بچه های رباط کریم
پاتوق بچه های ورامین
پاتوق بچه های اسلامشهر
پاتوق بچه های آبیک
پاتوق بچه های آوج
پاتوق بچه های البرز
پاتوق بچه های تاکستان
پاتوق بچه های تفت
پاتوق بچه های ابرکوه
پاتوق بچه های مهریز
پاتوق بچه های اردکان
پاتوق بچه های میبد
پاتوق بچه های زرندیه
پاتوق بچه های شازند
پاتوق بچه های خمین
پاتوق بچه های دلیجان
پاتوق بچه های ساوه
پاتوق بچه های گرگان
پاتوق بچه های بجنورد
پاتوق بچه های بیرجند
پاتوق بچه های شهرکرد
پاتوق بچه های اردبیل
پاتوق بچه های ساری
پاتوق بچه های ارومیه
پاتوق بچه های تبریز
پاتوق بچه های کرمان
پاتوق بچه های سندج
پاتوق بچه های تهران
پاتوق بچه های خوزستان
پاتوق بچه های قم
پاتوق بچه های ایلام
پاتوق بچه های قزوین
پاتوق بچه های گیلان
پاتوق بچه های بندرعباس
پاتوق بچه های یزد
پاتوق بچه های مشهد
پاتوق بچه های همدان
پاتوق بچه های اصفهان
·٠•✿دفتر خاطرات✿•٠·˙
چت روم ادرینا
چت روم طلا
چت روم باتیس
چت روم نیکان
چت روم اذری
مهسان چت
چت روم رویال
چت روم رایتل
چت روم جیگرا
شنگول چت
نازنین چت
قرمز چت
ابی چت
چت روم الیزابت
پرشیت چت
البالو چت
چت روم الوچه
چت روم عروس
چت روم شما
چت روم برف
چت روم باران
چت روم ناز
چت روم عسل
چت روم شهاب
چت روم ایلین
چت روم اتوسا
چت روم دلشکسته ها
چت روم خسته
چت روم ترانه
چت روم با ادب ها
چت روم خوشگلا
چت روم اخلاق
چت روم مهتا
چت روم امین
چت روم پریزاد
چت روم آترینا
چت روم قاصدک
چت روم محسن
چت روم شادی
چت روم الای
چقدر بزرگ شدم یک شبه.!
بچه که بودیم.!
بند دل.!
میدانی .!
گاهی .!
خسته ای از زندگی…!
آغـوش تو تنها قلمرو من است.!
یِـ وَقتـآیـی.!
دخـتر دار کـه شـدم…!
ایـن روزهـا.!
عادت ندارم.!
میمیرم برات.
احساس
تمـریـלּ آבم بـوבלּ
تنهای های من
گاه گاهی دل من میگیرد
نقاش نیستم اما دلم برایت پر می کشد.!
خـاطرات فـصل زرد
✘. خودمونیـ .✘
عـاشـق دلـشـکسـتـه
دلنوشته های گل یخ
▪♡♢کوچـه بن بسـت دل شقایق ♢♡▪
تاوان عشق و دلتنگی
ツ دُنیاےِ یـﮧ دُختـَـ ـرِ دَبیرِستانے .
بانـو
گاه نوشـ ـت هاےِ یکـ دانشجو
چشم گریه نکن"قسمت نبود"
سرنوشتی که آرزوهایم را نخواست
پیک آخر
• مـآه پـیـشـونـی •
دنیایـی شـیک و دخملونهـ واسـ دخملا
دختر کوهستان
☂قـایقے در میان دریـا☂
فاصله دار
دنیای این روزای من
آرامگاه گرگی تنها.
یک عد بانو می نویسد.
وضعیتی در حال تغیر
منه دوستداشتنی ِ من
خیلی دور خیلی نزدیک
⚓ لنگرگاه
!بی اعصابی های یک عد دیوانه
تنهای های رنگی من
وراجی های یک ذهن درگیر
گیاه ترشک
گیاه ماشک گل خوشه ای.
گیاه مریم گلی
خواص گیاهان داروی
.:دلها به یاد خدا آرام میگیرد:.
فواید خواندن قران
طعم آسمان
ミعاشقانه ترین حرف ها.واسه دل خودمミ
خواص و اثرات رنگ‏ها
❀◕ ‿ ◕❀بیا ک من ❀◕ ‿ ◕❀
ای کاش.♫
اَگـَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ.
˙·٠•●اشـکـ مترسکـ˙·٠•●
˙·٠•●♫آتـشـ بسـ˙·٠•●♫
❀◕ ◕❀غـرور❀◕ ◕❀
♪♫♪♫یکـ بار♪♫♪♫
خواص درمانی گشنیز و تخم آن
 آشنای با خواص لپه
 خواص اعجاب انگیز بلوبری
 خواص تغذیه ای و درمانی انجیر
خواص درمانی کاکائو
آشنای با خواص سبوس جو دوسر
فواید الوچه
خواص غذای لیمو ترش
فواید و خواص خرما برای سلامتی بدن انسان
خواص کنجد
خواص روغن نارگیل
خواص داروی کیوی و مضرات آن
خواص پیاز در درمان بیماریها
فواید خوردن پسته
خواص باور نکردنی شلغم
خواص و فواید موز برای سلامتی
خواص خوردن ژله
خواص خاکشیر و نحوه‌ی مصرف آن
.♦فواید خوردن جوانه گندم .♦
فواید نماز در زندگی
عشق.نفرت.انتقام.
【ツ】حرف های ناتمام【ツ】
ܓܨܓܨ*اسارت*ܓܨܓܨ
√✖*ارزوها*√✖
اعـترافـ میکنمـ
♪در غیاب تو ♡ ♪
˙·٠●گاهی ˙·٠●
تو که میدانی
˙·٠•●کنارم که هستی ˙·٠•●
بیخیال
خیلیـ مواظبـ باشـ
ܓܨܓܨشـک نکنܓܨܓܨ
چه ساده لوح♪♫.
ܓܨܓܨlovelygirlܓܨܓܨ
◘♠♣شـب ◘♠♣
◀غایب▶
✔ ✿حسرت!✿✔
•*•.¸.•*✿ باور •*•.¸.•*✿
♣♧ بیراه. ♣♧
✾◕ ‿ ◕✾طناب دار ✾◕ ‿ ◕✾
*•.¸ ¸.•*`رنگ عشق*•.¸ ¸.•*`
هیچ و پوچ
*~*~*~مرگ احساس*~*~*
روزهای تلخـ .•*•.
☜✔ تو .
❀◕ ‿ ◕❀تنهایم مگذار❀◕ ‿ ◕❀
/من .
(¯`•._.•سـهم مـن از تـو .(¯`•._.•
احساسـ.
خیانت منـوع✿◕ ‿ ◕✿
وقتی مطمئن نیستی.
¸.•*•.¸کمی دروغ بگو پینوکیو ¸.•*•.¸
✘عاشقانه ترین شعر دنیا✘
•*•بالاخره یاد می گیری•*•
✿ اگر نباشی گم میشم بین یه دنیا غریبه✿
نمی دانم چیستی
*~*~*~عشق و دوستی*~*~*
برای دوست داشتنت .
یـک قـدم مـانـده بـه رسـیـدن.
♻✘بگذار صدایت بزنم.✘ ♻
بعضی وقت‌ها هنوز .
•-•به من حق بده •-•
*•*●دیدار آخر*•*●
دنیای حرفـ
☠ یه جسد متحرک ☠
* سرزمین تنهای *
✘حرف های کنایه دار✘
احادیثی از بزرگان
❂ ✔فواید نوشیدن اب✔ ❂
▶ دلنوشته های شیرین ▶
≧◔◡◔≦ فوایدخنده ≧◔◡◔≦
تشکر و قدردانی های رسمی از * گیلدا *

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف * گیلدا *