اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١ دي ٩۶, ارسال کامنت
تارا16 ١ دي ٩۶

 تارا16    زندگی بدون مادر معنا ندارد
مادر یک دنیا معنا دارد
مرام,معرفت,فداکاری و...
هر صفت خوبی که تو این دنیا هست میتونی تو وجود مادر پیداش کنی
الهی فدای نفس هایت بشوم مادر عزیزتر از جانم
تارا16 تارا16 ۴ دي ٩۶
ممنون داداش
k.tanha k.tanha ١ دي ٩۶
لایک خیلی زیبا
با من بمان..زلزله هم اگرتمام جهان راتکان دهد..دل من کنار تو اقیانوس_ آرام _است
١ دي ٩۶, ارسال عکس
٨ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١٠ بهمن ٩۵, ارسال عکس
۶ مرداد ٩۵, ارسال عکس
۶ مرداد ٩۵, ارسال عکس
۶ مرداد ٩۵, ارسال عکس
تارا16

تارا16
لطفا عضو شوید
با من بمان..زلزله هم اگرتمام جهان راتکان دهد..دل من کنار تو اقیانوس_ آرام _است
تاریخ عضویت: 18 خرداد 94
تولد: 31 ارديبهشت
محل زندگی :
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
بازرس کل سایت
تارا16
تشکر و قدردانی های رسمی از تارا16
تصاویر ارسال شده از طرف تارا16