اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٨ مهر ٩٧, ارسال کامنت
جنتلمن2 ١٨ مهر ٩٧

 جنتلمن2 

هوس دوستت دارم های بی جواب ک بسرتان زد موزیک گوش کنین اونم از نوع موزیکای شماعی زاده فتانه


دلتان ک برا بغلهای وقت بی وقت تنگ شد بزنیدش به کوچه و خیابان.. دلتان رو میگم..

دستهایتان را هم محکم در جیبهایتان فرو کنید و قدم بزنید و اونقدر قدم بزنید که دلتان فقط برا کمی نشستن پر بزند


اگه چشمتان ب دونفره های خیابان افتاد و هوس کردید بروید بگردیدپیرزن یا پیرمردی تنها را پیدا کنید بنشینید کنارش مشغول گپ زدن شوید انوقت شما هم دونفر شده اید حالا کمی متفاوت تر فرقی ندارداگه خاطراتش در ذهنتان نمیمیرند جنایت کنید وبکشیدشان..این بار من گناهش را گردن میگیرم والا


خلاصه بگویم
کلا اگر دلتان هوایش را کرد خیلی اهمیت ندهین حواستان باش ک فراموش نکنین انکه رف باید فراموش شه..
miss admin miss admin ١٩ مهر ٩٧
خیلی خوب بود ازگل..بعید بود از تو که ازاین حرفام بلد باشی
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١٨ مهر ٩٧
آخ ک چقد دلم برات تنگ شده
**بهار** **بهار** ١٨ مهر ٩٧
انکه رفت فراموش شد فقط با رفتنش گندی به باورها زد که دیگر هیچ ماندنی باور شدنی نیست
قبل از رنجوندن کسی ب این فکر کنید که اگه دیگه برنگشت چی ..؟[sm036]
١۵ مهر ٩٧, ارسال کامنت
١۵ مهر ٩٧, ارسال کامنت
جنتلمن2 ١۵ مهر ٩٧

 جنتلمن2 

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﻩ...
ﮐﺠﺎﯾﯽ؟
ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻡ
ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ !

ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻼﯾﻨﻪ بیشتر ﺍﺯ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﭼﺖ ﻧﮑﻦ...
ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ !!!

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺮﻭ...
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪﻥ !!!

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ...
ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ با تو ﺣﺮﻓﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ !!!

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﻩ...
ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ !!!

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﻪ ﺁﺳﻮﻧﯽ ﺁﺷﺘﯽ ﻧﮑﻦ...
ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻣﻘﺼﺮﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ...
ﺍﮔﺮ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﺖ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ !!!

ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ !!!
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
_ مریم _ _ مریم _ ١۵ مهر ٩٧
paria55 paria55 ١۵ مهر ٩٧
باشه
سوودا سوودا ١۵ مهر ٩٧
اووف جملت سنگین بود بهار قلب ادمو سولاخ میکنه
سوودا سوودا ١۵ مهر ٩٧
reza_13 reza_13 ١۵ مهر ٩٧
جنتل مردم ...
miss admin miss admin ١۵ مهر ٩٧
آری همینه
قبل از رنجوندن کسی ب این فکر کنید که اگه دیگه برنگشت چی ..؟[sm036]
جنتلمن2

جنتلمن2
لطفا عضو شوید
قبل از رنجوندن کسی ب این فکر کنید که اگه دیگه برنگشت چی ..؟
تاریخ عضویت: 8 تير 95
تولد: 1 تير
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:
بازرس کل سایت
جنتلمن2
آخرین حضور: 19 مهر 97
تشکر و قدردانی های رسمی از جنتلمن2

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف جنتلمن2