اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
١۴ تير ٩۴, ارسال عکس
٨ خرداد ٩۴, ارسال عکس
۴ خرداد ٩۴, ارسال عکس
١٧ ارديبهشت ٩۴, ارسال عکس
١٧ ارديبهشت ٩۴, ارسال عکس
١٣ ارديبهشت ٩۴, ارسال عکس
١٠ ارديبهشت ٩۴, ارسال عکس
١٠ ارديبهشت ٩۴, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
٢٠ فروردين ٩۴, ارسال عکس
niko_o
تشکر و قدردانی های رسمی از niko_o

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 17 فروردين 94

سپاس جهت حضور مداوم از زمان راه اندازی سایت و کمک رسانی در همه ی مراحل و مدیریت دقیق و عادلانه

تصاویر ارسال شده از طرف niko_o