اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٧ تير ٩۶, ارسال کامنت
بهزاد76 ١٧ تير ٩۶

 بهزاد76 

سلامتی شناسناممم
که قراره صفحه اخرش زودتر از صفحه چهارمش پر بشه..........
هرچی بدی دیدم از خوبی خودم بود...
١٧ تير ٩۶, ارسال کامنت
بهزاد76 ١٧ تير ٩۶

 بهزاد76 

پرنده درقفس نمیفهمد دردمراان پرنده ای میفهمد که خودش رادرقفس شکسته حبس کرده......
tarane123 tarane123 ١٧ تير ٩۶
هرچی بدی دیدم از خوبی خودم بود...
١٧ تير ٩۶, ارسال کامنت
بهزاد76 ١٧ تير ٩۶

 بهزاد76 

دردهایت را در دلت حبس کن
.
.
.
.
.
شاید اگر روزی کسی ان هارا بفهمدنشودنامشان را درد گذاشت


میشوندنقطه ضعف........
tarane123 tarane123 ١٧ تير ٩۶
هرچی بدی دیدم از خوبی خودم بود...
٢٧ مهر ٩۵, ارسال عکس
٢۶ مهر ٩۵, ارسال عکس
٢۵ مهر ٩۵, ارسال عکس
١۶ شهريور ٩۵, ارسال عکس
بهزاد76

بهزاد76
لطفا عضو شوید
هرچی بدی دیدم از خوبی خودم بود...
تاریخ عضویت: 9 شهريور 95
تولد: 22 اسفند
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل (پزشکی)
عضو تأیید شده
بهزاد76
تشکر و قدردانی های رسمی از بهزاد76

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف بهزاد76