اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

رزسفید

رزسفید
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 1 آبان 94
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
رزسفید
آخرین حضور: 25 خرداد 97
تشکر و قدردانی های رسمی از رزسفید
تصاویر ارسال شده از طرف رزسفید