اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٩ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
ع ر ف ا ن ٢٩ ارديبهشت ٩٧

 ع ر ف ا ن   

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت. ..بیچاره از این عشق فقط سوختن آموخت

فرق من و پروانه در این است. ...پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت
باران000 باران000 ٢٩ ارديبهشت ٩٧
عرفونو نگو بلا بگو عاشقه عاشقا بگوووو ،عرفون از این حرفا بلد بودیو رو نمیکردی ها
تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست.
٢٩ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
ع ر ف ا ن ٢٩ ارديبهشت ٩٧

 ع ر ف ا ن   

دل خوش از آنیم که حج می رویم. ....غافل از آنیم که کج می رویم

کعبه به دیدار خدا می رویم. ....او که همین جاست کجا می رویم

حج به خداجز به دله پاک نیست. ..شستن دل از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست. هر که علی گفت درویش نیست

صبح به صبح در پی مکر و فریب. ..شب همه شب ناله و امن یجیب
تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست.
ع ر ف ا ن

ع ر ف ا ن
لطفا عضو شوید
تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست.
تاریخ عضویت: 25 ارديبهشت 95
تولد:
محل زندگی : اصفهان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (مکانیک)
مدیر چت روم
ع ر ف ا ن
تشکر و قدردانی های رسمی از ع ر ف ا ن

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف ع ر ف ا ن