اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٠ دي ٩٨, ارسال کامنت
پیام مدیر...


گاهی باید به خود بگویی:
نمی شود که نشود...
مگر آنها که شد همه صلاح من بود؟!
گاهی باید دست به سوی آسمان ببری و با تسلیم قلبی از ته دل بگویی:
"الهی مرا آن ده که آن به"
مدیرسارینا مدیرسارینا ٢۵ دي ٩٨
پرستو130000 پرستو130000 ٢٣ دي ٩٨
ادمین کی ازهمه قشنگتره پرستوپرستوادمین اخه چلاکاربرات ازت خوشمل ترن
پرستو130000 پرستو130000 ٢٣ دي ٩٨
ادمین خبرداشتی پرستو ازادمین خوشگل تره ادمین گناه دالی اپسرده نشی ادمین
پرستو130000 پرستو130000 ٢٣ دي ٩٨
عههه ادمین پرستو ازادمین هم خوشگل ترهادمین گناه دالی کاربرات ازت خوشگل ترن
**بهار** **بهار** ٢٢ دي ٩٨
تارخ212 تارخ212 ٢٢ دي ٩٨
سلام خوشتیپ..چاکریم دادلش
مدیر کل سایت: ...زندگی...
٢٠ دي ٩٨, ارسال عکس
١٢ دي ٩٨, ارسال کامنت
پیام مدیر...
ما با قدرت زندگی می کنیم چون میدونیم بالاخره می میریم......
زندگی یعنی زنده بودن طی چند دوره زود گذر......
در بهترین حالت ممکن گذشته ما هزیانی بیش نیست...

پس در حال و اکنون با قدرت زندگی کنیم
بیخیال بیخیال ١۴ دي ٩٨
pooneh pooneh ١٢ دي ٩٨
مدیرالای مدیرالای ١٢ دي ٩٨
با قدرت زندگی میکنم خیالت راحت
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١٢ دي ٩٨
کوروشیم کوروشیم ١٢ دي ٩٨
با این حرفت سنگین موافقم .... گذشته دیگه گذشته آینده هم معلوم نیست چی پیش می اد پس در لحظه و با قدرت زندگی کن .
مدیر کل سایت: ...زندگی...
admin
تشکر و قدردانی های رسمی از admin

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف admin