اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۴ آبان ٩۶, ارسال کامنت
پیام مدیر...

پـــــــــــروردگــــــــارا . . .

امروز که پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن فرشتگانت نداریم
امیدمان به توست . . .
پس بی آنکه ناممان را بپرسی

یا دفترهای دیروزمان را ورق بزنی

ما را دوست داشته باش . . .
چشمانمان مي بينند بزرگيت را . . .
گوشهايمان ميشنوند صداى مخلوقاتت را . . .
دستانمان لمس ميكنند زيبايی هايت را . . .
كاش قادر بودیم آنچنان كه لايقی تو را سپاس گويیم . . .
منان3004 منان3004 ٢۵ آبان ٩۶
کاش قادربودیم آنچنان که لایقی توراسپاس گوییم
ملینا13333 ملینا13333 ٢۴ آبان ٩۶
من هیچی نمیدونم کلا ادمین
admin admin ٢۴ آبان ٩۶
ملینا خدا رحمت کنه بنده ای را که بداند از کجا آماده و بکجا رهسپار میشود
ملینا13333 ملینا13333 ٢۴ آبان ٩۶
تصویر اصن به متن ربط نداش
مهرداد30 مهرداد30 ٢۴ آبان ٩۶
كاش قادر بودیم آنچنان كه لايقی تو را سپاس گويیم . . .
admin admin ٢۴ آبان ٩۶
متشکر
مدیر کل سایت: reza_13
٢۴ آبان ٩۶, ارسال عکس
admin
تشکر و قدردانی های رسمی از admin

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف admin