اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٩ آبان ٩۶, ارسال عکس
١٩ آبان ٩۶, ارسال عکس
٨ مهر ٩۶, ارسال عکس
٢١ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
١٨ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
١٠ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٨ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٧ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
۴ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
۴ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
۴ ارديبهشت ٩۶, ارسال عکس
٣٠ فروردين ٩۶, ارسال عکس
٣٠ فروردين ٩۶, ارسال عکس
٢٩ فروردين ٩۶, ارسال عکس
nima_7

nima_7
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 مرداد 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
nima_7
آخرین حضور: 20 خرداد 98
تشکر و قدردانی های رسمی از nima_7

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف nima_7