اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٧ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢٧ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**   

**پسرڪوهستان**:
بهترین جواب بدگویی:سکوت
بهترین جواب خشم :صبر
بهترین جواب درد:تحمل
بهترین جواب تنهایی:تلاش
بهترین جواب سختی:توکل
بهترین جواب خوبی:تشکر
بهترین جواب زندگی:قناعت
بهترین جواب شکست:امیدواری

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم باخدای او طرفیم.
و کاش انسانها انسان بمانند!
٢۵ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢۵ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**   

♣کاشکـْی♣

♣میدونستــْی مهمتــْر از♣

♣اعتمـْــْادم♣

♣دلـْم بـْود...♣

♣کـْـْــْـْه شکستـْـْـْـْـْے♣

��
٢٣ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢٣ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**   


وقتی ارزش ها
عوض می شوند،

عوضی ها با
ارزش میشوند.

mina79 mina79 ٢۴ فروردين ٩٧
آسمان آسمان ٢۴ فروردين ٩٧
نفسم نفسم ٢۴ فروردين ٩٧
آی گفتی پسر
**پسرکوهستان**

**پسرکوهستان**
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 10 دي 93
تولد: 6 خرداد
محل زندگی :
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (روانشناسی)
20,590 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
**پسرکوهستان**
تشکر و قدردانی های رسمی از **پسرکوهستان**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **پسرکوهستان**