اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٠ دي ٩٨, ارسال عکس
١٩ آذر ٩٨, ارسال عکس
٢۵ بهمن ٩٧, ارسال عکس
٢٢ دي ٩٧, ارسال عکس
٢٠ تير ٩٧, ارسال عکس
٩ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٨ بهمن ٩۶, ارسال عکس
١٣ دي ٩۶, ارسال عکس
١٣ دي ٩۶, ارسال عکس
٢٣ آذر ٩۶, ارسال عکس
١۶ آبان ٩۶, ارسال عکس
٩ آبان ٩۶, ارسال عکس
۶ مهر ٩۶, ارسال عکس
۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
**پسرکوهستان**

**پسرکوهستان**
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 10 دي 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
15,113 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
**پسرکوهستان**
آخرین حضور: 11 مهر 99
تشکر و قدردانی های رسمی از **پسرکوهستان**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **پسرکوهستان**