اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٧ دقیقه قبل, ارسال کامنت
**پسرکوهستان**٢٧ دقیقه قبل

 **پسرکوهستان**    

از دوست جدید رازت را پنهان کن

از دشمن قدیمی که طرح دوستی

دوباره با تو ریخته خنجرت را …

چون اولی “باورت” را نشانه می گیرد

دومی “قلبت” را
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
٢٧ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢٧ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**    

**پسرڪوهستان**:
بهترین جواب بدگویی:سکوت
بهترین جواب خشم :صبر
بهترین جواب درد:تحمل
بهترین جواب تنهایی:تلاش
بهترین جواب سختی:توکل
بهترین جواب خوبی:تشکر
بهترین جواب زندگی:قناعت
بهترین جواب شکست:امیدواری

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم باخدای او طرفیم.
و کاش انسانها انسان بمانند!
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
٢۵ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢۵ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**    

♣کاشکـْی♣

♣میدونستــْی مهمتــْر از♣

♣اعتمـْــْادم♣

♣دلـْم بـْود...♣

♣کـْـْــْـْه شکستـْـْـْـْـْے♣

��
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
٢٣ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ٢٣ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**    


وقتی ارزش ها
عوض می شوند،

عوضی ها با
ارزش میشوند.

mina79 mina79 ٢۴ فروردين ٩٧
آسمان آسمان ٢۴ فروردين ٩٧
نفسم نفسم ٢۴ فروردين ٩٧
آی گفتی پسر
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
١۶ فروردين ٩٧, ارسال کامنت
**پسرکوهستان** ١۶ فروردين ٩٧

 **پسرکوهستان**    

هنگام تولد در گوش نوزاد اذان می‌گويند ولی نمازی نميخوانند ، زمان مرگش برایش نماز می‌خوانند بدون اذان ، اذان هنگام تولد برای نماز زمان مرگ است و به معنای كوتاه بودن زندگی است !

_darya_ _darya_ ١۶ فروردين ٩٧
چ جالب...!
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
٩ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٨ بهمن ٩۶, ارسال عکس
١٣ دي ٩۶, ارسال عکس
١٣ دي ٩۶, ارسال عکس
٢٣ آذر ٩۶, ارسال عکس
١۶ آبان ٩۶, ارسال عکس
٩ آبان ٩۶, ارسال عکس
۶ مهر ٩۶, ارسال عکس
۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
**پسرکوهستان**

**پسرکوهستان**
لطفا عضو شوید
من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتر از من... حالا اما. بگذریم...نه از غرور تو چیزی مونده و نه از دوست داشتن من!... M
تاریخ عضویت: 10 دي 93
تولد: 6 خرداد
محل زندگی :
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (روانشناسی)
4,707 ثانیه، حضور
عضو ویژه
**پسرکوهستان**
تشکر و قدردانی های رسمی از **پسرکوهستان**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **پسرکوهستان**