اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٣ ساعت قبل, ارسال کامنت
h444٢٣ ساعت قبل

 h444   

هرچه آید به سرم

بازگویم ؟ـــــــــــــــــ گذرد

وای ازاین عمرکه با میگدرز !!!میگذرد
max8 max8 ۶ ساعت قبل
وای ک الکی الکی گذشت
h444 h444 ١١ ساعت قبل
بله حرف اقامهردادمتینه
مهرداد30 مهرداد30 ١٨ ساعت قبل
خواهی نخواهی خواهد گذشت پس کمی با تدبیر باش
تارخ212 تارخ212 ٢٠ ساعت قبل
به به عجب پستای قشنگ وبا معنی..لاااایک اجی هدیه
باران000 باران000 ٢١ ساعت قبل
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢۴ ساعت قبل, ارسال کامنت
h444٢۴ ساعت قبل

 h444   این حرف قشنگ ترین حرف دنیاست
پدر
h444 h444 ٢ ساعت قبل
h444 h444 ١١ ساعت قبل
خواهش داداش تارخ
مهرداد30 مهرداد30 ١٨ ساعت قبل
تارخ212 تارخ212 ٢٠ ساعت قبل
اجی هدیه واقعا مرسی عجب پست قشنگی....گربهشت در زیر پای مادر است .. درعوض هر پدری تاج سر است..چون پدر سختی کش هر زندگیست..یاوریش از برایم باور است
فاطمه 1380 فاطمه 1380 ٢١ ساعت قبل
باران000 باران000 ٢٢ ساعت قبل
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال عکس
٢٩ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

 h444   

دیروزتوخیابون نفس هام گرفت
متنفرم ازخودم
متنفرم از ادمایی که بوی ترومیدن
متنفرم از ادمی که هم بو وهم پیراهن تورا داشت
متنفرم از خودم که با دیدنش ازخودم بیخودشدم وخیره شدم توچشماش
واز همه ازاین متنفرم که برگشت وتونبودی
باز شدم ادم دیوانه ای که هنوزم منتظردیدن دوبازه توعه
چه این روزا زخم دل ادما تازه میشن خدایا هیچ دلی رو
منتظر نزار
h444 h444 دیروز
نیاز به خشونت نیست
تارخ212 تارخ212 دیروز
اره متنفر باش..ی تف هم بنداز تو صورتشکی دلتو شکسته بزنم لهش کنم
برفین برفین دیروز
خدایا هیچ دلی رو منتظر نذار
h444 h444 دیروز
paria55 paria55 ٢٩ ارديبهشت ٩٧
الهیتورا چ میشود
h444 h444 ٢٩ ارديبهشت ٩٧
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢٩ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢٩ ارديبهشت ٩٧

 h444   


آیینه پرسید: که چرا دیر کرده است ؟

نکند دل دیگری او را اسیر کرده است ؟

خندیدم و گفتم : او فقط اسیر من است

تنها دقایقی چند تاخیر کرده است .

آیینه به سادگیم خندید و گفت :

احساس پاک ، تو را زنجیر کرده است

گفتم : از عشق من چنین سخن مگوی

گفت: خوابی ! سالها دیر کرده است

در آیینه به خود نگاه می کنم آه !!!

عشق تو عجیب مرا پیر کرده است

راست گفت آیینه که منتظر نباش ،

او برای همیشه دیر کرده است …
تارخ212 تارخ212 دیروز
وقتی میگم دلتون نازک وپراحساسه مواظب باشین..
برفین برفین دیروز
او برای همیشه دیر کرده است
h444 h444 دیروز
h444 h444 ٢٩ ارديبهشت ٩٧
باران000 باران000 ٢٩ ارديبهشت ٩٧
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢۶ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢۶ ارديبهشت ٩٧

 h444   

ﺧﺪﺍﯾﺎ ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﻦ !
ﺩﺳﺖ ﭘﺮ آمده ام …
ﺩﺳﺘﯽ پر ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ، ﭼﺸﻤﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ !
خدایا
تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم !
تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم !
تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم !
تو را گرم دیدم و سردترین لحظه ها به سراغت آمدم !تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی ؟؟!!
.
h444 h444 ٢٧ ارديبهشت ٩٧
برفین برفین ٢٧ ارديبهشت ٩٧
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢۶ ارديبهشت ٩٧
**بهار** **بهار** ٢۶ ارديبهشت ٩٧
هیچی دیگه نبود با خودت ببری؟ بیا اینو ببر اینجوری خیلی بده خووووو
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢۵ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢۵ ارديبهشت ٩٧

 h444   

******

ﺁﻧـــــﭽـه
عـــــــقاب داخـــل قفـــس را پیـــــــــﺮ ﻣـــــــیکــند
غـــــــــﻢ قفــــس نیــست
پـــــــــﺮﻭﺍﺯ ﮐــﻼﻍ های بــــــــی سَـــــروپاســـت . . !

******
برفین برفین ٢٧ ارديبهشت ٩٧
پـــــــــﺮﻭﺍﺯ ﮐــﻼﻍ های بــــــــی سَـــــروپاســـت . . !
**بهار** **بهار** ٢۶ ارديبهشت ٩٧
والا بو خوداااا
h444 h444 ٢۶ ارديبهشت ٩٧
پـــــــــﺮﻭﺍﺯ ﮐــﻼﻍ های بــــــــی سَـــــروپاســـت . .
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢۴ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

 h444   


به قـــولِ بابام
ديکتـاتـور اون بچّه ي دو ساله ایه که بيست نـفر مجبورند به خاطــر اون کـارتون نگاه کنند

max8 max8 ٢۵ ارديبهشت ٩٧
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢۵ ارديبهشت ٩٧
h444 h444 ٢۴ ارديبهشت ٩٧
نفسم نفسم ٢۴ ارديبهشت ٩٧
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
٢٢ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ٢٢ ارديبهشت ٩٧

 h444   


چای مینوشیدم
یکباره دلتنگش شدم
بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد
همه با تعجب نگاهم کردند !
لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …
مدیرسارینا مدیرسارینا ٢٣ ارديبهشت ٩٧
پری قهوه داغ بوده
paria55 paria55 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
چی داغه
h444 h444 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
چقدر داغ بود
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
١۵ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
h444 ١۵ ارديبهشت ٩٧

 h444   

h444
به دوست داشتَنت مشغولم . . .
همانند سربازی که سالهاست ؛
در مقری متروکه ،
بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد
h444 h444 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
امیدربط شونفهمیدم
omid qazvin omid qazvin ٢٣ ارديبهشت ٩٧
سر پست نگهبانی خوابت میبرهههههه تاز یاد شب بیدار ماندن های مادرت میفتیییی که برات چقدر زحمت کشیده بعد فقط عاشق مادرت مبشی
h444 h444 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
matin2 matin2 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢٣ ارديبهشت ٩٧
ماشاالله
h444 h444 ٢٢ ارديبهشت ٩٧
دوست داشتن تو باهرحال وخاطری حتی باحال وهوای بدم شیرینه
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
h444

h444
لطفا عضو شوید
مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم، فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم بـــفـــهــــم . . .
تاریخ عضویت: 21 دي 93
تولد: 28 مرداد
محل زندگی : تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:، سایر
مدیر چت روم
h444
تشکر و قدردانی های رسمی از h444

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف h444