اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

دیروز, ارسال کامنت
*مریم 16*دیروز

 *مریم 16*    

روزگارم این است :دلخوشم با غزلیتکه نانی، آبیجمله ی کوتاهی


یا به شعر نابیو اگر باز بپرسی گویم :دلخوشم با نفسیحبه قندی، چاییصحبت اهل دلیفارغ از همهمه ی دنیاییدلخوشی ها کم نیست !!!!


دیده ها نابیناست ...
امیرحسین 74 امیرحسین 74 ١٩ ساعت قبل
من شعر صدای پای آب استاد سپهری رو دوس دارم ،اهل کاشانم روزگارم بد نیست ، تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی....
*مریم 16* *مریم 16* ٢٣ ساعت قبل
ممنون از همتون
**بهار** **بهار** دیروز
max8 max8 دیروز
نیوشاگیلان نیوشاگیلان دیروز
چـــه قـــشنــگ
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
دیروز, ارسال کامنت
*مریم 16*دیروز

 *مریم 16*    

ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﻫﺴﺘﻢﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢﻭ ﮔﺎﻫﯽﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍﺑﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ!
ع ر ف ا ن ع ر ف ا ن ١٩ ساعت قبل
بگو کدوم خیابونه که منو به تو میرسونه میخوام ببرمت تحویل بیمارستان بدم
ویرا ویرا ٢٠ ساعت قبل
نازیمیو میو هم بلدی؟
**بهار** **بهار** دیروز
max8 max8 دیروز
نیوشاگیلان نیوشاگیلان دیروز
اووخیاین سری بدو
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢۶ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند
نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا …
مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم …
شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست …
هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت …
و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست …
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢۶ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢۶ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶

 *مریم 16*    


یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢١ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢١ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

کاش میشد حال خوب را
لبخند زیبا را
بعضی دوست داشتن ها را ،
خشک کرد !
لای کتاب گذاشت
و نگه شان داشت . . .
*مریم 16* *مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶
کاش میشد. حال خوب را. بعضی دوست داشتن هارا... خشک کرد ولایه کتاب گذاشت ونگهشان داشت
لیلا22 لیلا22 ٢٢ مهر ٩۶
ای کاش
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢١ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢١ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ،
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ،
ﮔِﺮِهی ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻢ ﺯﺩﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻢ!
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻩ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ...
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩﻫﺎﺳﺖ!
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ، ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺮﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻩ ﻓﺮﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺒﺎﻓﻢ...
ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ...
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﻡ...
*مریم 16* *مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
٢١ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ٢١ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

خودمان را با جمله "تا قسمت چه باشد"
گول نزنیم...
"قسمت"
اراده ی من و توست...
*مریم 16* *مریم 16* ٢۶ مهر ٩۶
بهار فاطی. لیلا
**بهار** **بهار** ٢٣ مهر ٩۶
فاطمه 1380 فاطمه 1380 ٢٣ مهر ٩۶
لایک
لیلا22 لیلا22 ٢٢ مهر ٩۶
دقیقا
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
١٧ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ١٧ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کویر...
و می دانی که کویر بدون باران زنده است...
پس برو بمیر!

.
رامین محمدی رامین محمدی ٢٠ مهر ٩۶
ania ania ٢٠ مهر ٩۶
چ عشقولانه ی قشنگی
ایدا18 ایدا18 ١٩ مهر ٩۶
خودت بمیر
فاطمه 1380 فاطمه 1380 ١٩ مهر ٩۶
اربیخاااااااک
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١٨ مهر ٩۶
ایولا
*مریم 16* *مریم 16* ١٨ مهر ٩۶
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
١٣ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ١٣ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

چیه ؟ چرا دلت گرفته ؟
او هم آدم است . . .
اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت . . .
غصه نخور . .
اگر رفت ، گریه نکن. . .
یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند . . .
یک روز معنی کم محلی را میفهمد . . .
یک روز شکستن را درک میکند . . .
آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده . . .
میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد . . .
*مریم 16* *مریم 16* ١۴ مهر ٩۶
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١٣ مهر ٩۶
حیف اون اشکایی ک برا اینو اون ریختم ...حیف اون التماس هااا...
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
١٣ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ١٣ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

ین روزها همه آدم ها درد دارند . . .
درد پول . . .
درد عشق . . .
درد تنهایی . . .
این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم . .
*مریم 16* *مریم 16* ١۴ مهر ٩۶
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١٣ مهر ٩۶
وااااااااقعااااااااااااا
امیرحسین 74 امیرحسین 74 ١٣ مهر ٩۶
اگه پول نباشه چجوری میشه زندگی؟؟ تو این مملکت که کسی بویی از انسانیت نبرده.آدم بی دین و مذهب باشه ولی آدم باشه انسان باشه
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
١٣ مهر ٩۶, ارسال کامنت
*مریم 16* ١٣ مهر ٩۶

 *مریم 16*    

بعضی وقتا دردات انوقدر شخصی میشن که با خودتم حرفشو نمی زنی . . .
*مریم 16* *مریم 16* ٢١ مهر ٩۶
رضا مهرداد غزل و مینا
مهرداد30 مهرداد30 ٢١ مهر ٩۶
با خودت غریبگی نکن جز خودت کصی رو نداری
رضا 99 رضا 99 ٢١ مهر ٩۶
آبجی خوبم درد وبلات به جونم .. امیدوارم هیچ وقت غمت نبینم ..
*غزل جوجو* *غزل جوجو* ٢١ مهر ٩۶
mina_17 mina_17 ٢١ مهر ٩۶
اره
*مریم 16* *مریم 16* ٢١ مهر ٩۶
کامنت بزارین لفطن
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
*مریم 16*

*مریم 16*
لطفا عضو شوید
احترام گذاشتیم وفکر کردن نمی فهمیم توجه کردیم خیال کردن گدای محبتیم ......... وای به حال این مردم .....نه احترام سرشان می شود نه توجه
تاریخ عضویت: 5 خرداد 96
تولد: 4 فروردين
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
17,853 ثانیه، حضور
ویراستار
*مریم 16*
تشکر و قدردانی های رسمی از *مریم 16*

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف *مریم 16*