اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۶ ساعت قبل, ارسال کامنت
ایلکاراد15۶ ساعت قبل

 ایلکاراد15 

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟
ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف
ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ
ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ
ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ
ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ
ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﻭﻥ ﻭ ﻟﻮﺱ
ﺥ : ﮐﻴﻨﻪ ﺍﯼ
ﺩ : ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﯿﺪ
ﺫ : ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ
ﺭ : ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ
ﺯ : ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮐﻴﻨﻪ
ﮊ : ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺱ : ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺵ : ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺹ : ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻧﻴﺶ ﻣﻴﺰﻧﯾﺪ
ﺽ : ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺗﯿﺪ
ﻁ : ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺞ
ﻅ : ﭘﺮﺣﺮﻑ
ﻉ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻻﻏﺮ
ﻍ : ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻑ :ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻕ : ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ
ﮎ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺫﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻝ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﻡ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
ﻥ : ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﻭ : ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯ
ﻩ : ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﯼ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍد
بگید ببینم زوود
به خودم که بیشتر ظ میخوره ولی خب چ کنم ک رئوفم
-نبث بلا -نبث بلا ١٩ دقیقه قبل
الف
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ۶ ساعت قبل
جغجغه...
۶ ساعت قبل, ارسال کامنت
ایلکاراد15۶ ساعت قبل

 ایلکاراد15 

http://uupload.ir/files/0iy_9853dccb-af61-447e-af07-d0cdb706534a.jpg


جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
جغجغه...
٧ ساعت قبل, ارسال کامنت
ایلکاراد15٧ ساعت قبل

 ایلکاراد15 

http://uupload.ir/files/hcpp_530152164-parsnaz-ir.jpg


هرکی میخاد بیاد جلو
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
جغجغه...
١٨ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ١٨ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

[202895]
لبخند رو لب همه دخی گلاااا
جغجغه...
١٨ مرداد ٩٩, ارسال عکس
١٧ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ١٧ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159678614449361.jpg


یکی ازم هم ترین واقعیت های زندگی اینه که
موفقیت یاشکست ما بیش ازهرچیزی به خودمون بستگی داره
جغجغه...
١٧ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١۵ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ١۵ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159661243796281.jpg


والا بوخودا
کسی هم مشکلی داره اعتراض وارد نیست
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٧ مرداد ٩٩
بیخیال بیخیال ١٧ مرداد ٩٩
روایتو خوب اومدی
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١۶ مرداد ٩٩
الکتریسیته چیه دیگه من جریانی فراتر ازاونمجریان زندگیی هستم من گولبونم بلی تااارختازشممممم اعتماد به سقف نیست ک حقیقته محضهههههه جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
تارخ212 تارخ212 ١۶ مرداد ٩٩
بگم تو الکتریسیته ایکوفت با شعاراتاعتماد به سقفش هندونه رو میارکونه
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١۵ مرداد ٩٩
یس جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
جان اسنو جان اسنو ١۵ مرداد ٩٩
بعله
جغجغه...
١١ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ١١ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159626895953781.jpg


جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٢ مرداد ٩٩
آرمان پ ن پ تو راس میگیتااااااازه این چه دعایی هست دیگهههه جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ تواصن دعانکننننن تارخ گندمفازمترررر تو نگران نباش سقف هنوز سرجاشه باباجوونمدلبرآرمان وتاااارخ خااان من کلن باارزش چه ترشی چه بدون ترشی
تارخ212 تارخ212 ١٢ مرداد ٩٩
آرمانبزار ترشیده بشه ترشی گرون شده وبا ارزشتره
دلبر00 دلبر00 ١١ مرداد ٩٩
:::::*افشین*::::: :::::*افشین*::::: ١١ مرداد ٩٩
جــیغ جــیغو این سقف دیگه سقف نمیشه برات باید با کلاه ایمنی زیرش بری
gandom gandom ١١ مرداد ٩٩
آرمان28 آرمان28 ١١ مرداد ٩٩
الهی امین.ولی زیاد ترشیده نمیشه تارخ؟
جغجغه...
١١ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ١١ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159625336978121.jpg


نمیدونم مشکل ازمنه یا کلن مشکل از روزه
هم خییییلییییی بیکارم
هم به هیچ کاری نمی رسم
واقعن ینی چییی آخههههه
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
gandom gandom ١٢ مرداد ٩٩
اره داری درست فک میکنی همونجایی که منو تو میدونیم
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٢ مرداد ٩٩
پس اگه عادی هست چرا هیچکسی آنلاین نیست هیچوقتیعنی سرشون کجاگرمه
gandom gandom ١١ مرداد ٩٩
تو این روزا عادیه حوصله سر رفتن دخترم
جغجغه...
٩ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ٩ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159609932189922.jpg


جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
باهمتتتوووووون گهلممممممم
gandom gandom ١٢ مرداد ٩٩
عهه
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٢ مرداد ٩٩
گندممممم حالا ک اینجوووریه گهرگهر تاروووز قیامتتتجان اوخیجییییییییییییییییییییغ
جان اسنو جان اسنو ١١ مرداد ٩٩
اخی
gandom gandom ١١ مرداد ٩٩
منم کینه ایم قهر قهر
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١١ مرداد ٩٩
جییییییییییییییییییییغ
دلبر00 دلبر00 ١٠ مرداد ٩٩
بهبه خدایا دیگ مام دل داریم .....
جغجغه...
٩ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ٩ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159609779564021.jpg


پس کووووووو
چرا نیستتتت
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
gandom gandom ١٢ مرداد ٩٩
اومتمم
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٢ مرداد ٩٩
ااااا گندم ینی تو نیمه گمشدمیجووووووووون بیا عخشمجییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
gandom gandom ١٢ مرداد ٩٩
اون خودمم دیگه
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١٢ مرداد ٩٩
گندمممممم ینی واسم آوردی؟ پیداش کردی
gandom gandom ١١ مرداد ٩٩
اومدم ایلییی انقد شیون نکن
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ١١ مرداد ٩٩
دلبررررررر منم خیلی نگرااانشممبه نظرم بریم یه خبر به پلیس بدیم فقط مشکل اینجاست هنوز مشخصاتش نمیدونمممم جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
جغجغه...
٨ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ٨ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159600204055531.jpg


اووووف درکش میکنم
بعدن به من میگن چرا انقد تنبلی
خب معلومه دیگه شیرازی اصیلوم کاکو
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ٨ مرداد ٩٩
وای برفین دقیقنجییییییییییییییییییییغ گندم
gandom gandom ٨ مرداد ٩٩
برفین برفین ٨ مرداد ٩٩
شیرازی خسته..
جغجغه...
۶ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ۶ مرداد ٩٩

 ایلکاراد15 

http://uploadgoogle.ir/uploads/159585930719511.jpg


جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
والا بوخودا
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ٨ مرداد ٩٩
برفینامین جییییییییییییییییییییغ
امین72 امین72 ٨ مرداد ٩٩
دختر بچه فضول
برفین برفین ٨ مرداد ٩٩
سرحال
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ٨ مرداد ٩٩
من لووووووووس نیستمممم من اصن منممممممم جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ بدمممم من خیلیم بچمممممم کی گفته همسن ننه بزرگ توهستمممممم جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ جنتلمن انقد حااااال میده هااااااا بخصوص وقتی که بعدش با نگاه خشمگین مامان من روبرو بشه
جنتلمن2 جنتلمن2 ٨ مرداد ٩٩
وااو یه لحظه تصورش کردم تو یه خونع سوتکور ک این ب تنهایی جوخونه رو میشکنه با جیغاش۲
تارخ212 تارخ212 ٨ مرداد ٩٩
مامانت خوب کاری میکنه تو بد عادت شدی ولوووسهمسن ننه بزرگمی هنوز مثل بچه ها حیغ و واغ میکنی
جغجغه...
۵ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
ایلکاراد15 ۵ مرداد ٩٩
ایلکاراد15 ایلکاراد15 ۶ مرداد ٩٩
دختررکارون جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ نگران نباش هنوز سقف سالمهدلبررر جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ تاااااااااااااارخ میدونم دنیابدون من جهنمه کامراااااااان جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ گندممممممبیخیال مش رجب نیم وجبجییییییییییییییییییییغ
بیخیال بیخیال ۶ مرداد ٩٩
عجب
gandom gandom ۶ مرداد ٩٩
ای جانم
کامران92 کامران92 ۶ مرداد ٩٩
من چشامو بستم کار بد اومد تو ذهنم
تارخ212 تارخ212 ۶ مرداد ٩٩
خدایا شکرت..گفتم چرا زن نمبگیرم من..فهمیدم خیلی دوستم داریدنیا بدون تو ایلکارد معنی نداره
دلبر00 دلبر00 ۶ مرداد ٩٩
بقول دخی سقف ریخت خواهررررر
جغجغه...
ایلکاراد15

ایلکاراد15
لطفا عضو شوید
جغجغه...
تاریخ عضویت: 26 شهريور 97
تولد: 17 دي
محل زندگی : فارس
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
ایلکاراد15
تشکر و قدردانی های رسمی از ایلکاراد15

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف ایلکاراد15