اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

شادی00

شادی00
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 10 خرداد 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
شادی00
آخرین حضور: 5 دي 96
تشکر و قدردانی های رسمی از شادی00
تصاویر ارسال شده از طرف شادی00