اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۴ اسفند ٩۵, ارسال عکس
۴ اسفند ٩۵, ارسال عکس
١٠ بهمن ٩۵, ارسال عکس
٢۴ دي ٩۵, ارسال عکس
١٨ دي ٩۵, ارسال عکس
١٨ دي ٩۵, ارسال عکس
١٨ دي ٩۵, ارسال عکس
صفحات
٩ آذر ٩۵, ارسال عکس
٨ آذر ٩۵, ارسال عکس
٨ آذر ٩۵, ارسال عکس
٨ آذر ٩۵, ارسال عکس
sombre

sombre
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 7 خرداد 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
sombre
Girl in the Desert
تشکر و قدردانی های رسمی از sombre

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف sombre