اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

نیناش ناش

نیناش ناش
لطفا عضو شوید
به طرز تلخی ↩ آرامم ↪
تاریخ عضویت: 2 خرداد 93
تولد: 3 بهمن
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
177 ثانیه، حضور
بازرس کل سایت
نیناش ناش
تشکر و قدردانی های رسمی از نیناش ناش
تصاویر ارسال شده از طرف نیناش ناش